Werving en selectie Finance - Vacatures

Salaris- / Personeelsadministrateur Bolsward (Vervuld)

Ben jij een ervaren Salarisadministrateur die in een internationaal bedrijf  wil werken met een eigen bedrijfscao en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, dan zoeken we jou voor deze functie voor 40 uur. Neem contact met ons op, tel 0512-513093. 

Terug


Salaris- / Personeelsadministrateur Bolsward


Opdrachtomschrijving

 • Kennis nemen en interpreteren van aankomende en nieuwe (wettelijke) regelingen/ bepalingen op eigen vakgebied en eventueel inwinnen van nadere informatie ter zake bij diverse instanties. Daartoe netwerk van kontakten onderhouden. Voorstellen/adviezen doen aan directie chef.
 • Verzorgen van de urencontrole van eigen personeel en uitzendkrachten. Opgeven van gewerkte-/bijzondere uren van uitzendkrachten aan uitzendbureau.
 • Verzamelen en controleren van gegevens en oplossen/ corrigeren van geconstateerde afwijkingen met het betreffende management.
 • Registreren van vakantie/snipperdagen en overuren en verstrekken van overzichten aan het management.
 • Bij aanvang van het jaar opvragen/verzamelen van alle relevante salaris bestanddelen tbv loonheffing, deze afstemmen/controleren met gegevens in PC-systemen.
 • Maken van berekeningen, soms met terugwerkende kracht, voor enkele en soms grotere groepen personen, daarbij in acht nemen van de CAO-bepalingen, wettelijke- en bedrijfsvoorschriften.
 • Vaststellen en uitvoeren van:

  - bruto/netto berekeningen ad hoc/op aanvraag

  - vakantietoeslagen, eindejaarsuitkeringen, jaarlijkse verhogingen, mutaties in functiegroepen

  - bruto betalingen overwerk, consignatie, extra opkomst, aankoop/verkoop verlofdagen;

  - uitkeringen volgens ziektewet/WAO

  - bijzondere betalingen/inhoudingen (incl toeslagen), zoals voorschotten, erzuim/onbetaald verlof en afbouwregelingen

  - franchises (pensioen, uitkeringen)

 • Uitvoeren van complexe berekeningen o.a. voor CAO-onderhandelingen en andere beleidsmatige zaken.
 • Controleren van salarisafrekeningen. Uitzoeken van verschillen en doorvoeren van correcties in PC systemen
 • Mbv standaard downloads maandelijks verstrekken van informatie mbt journalisering van loonstroken in grootboek
 • Doorgeven van ziek- en hersteld meldingen aan de Arbo-dienst. Doorgeven van 42e ziekte week meldingen aan de benodigde instanties. Doorgeven aan UWV betreffende zwangerschapsuitkeringen e.d. Bij afwezigheid of op verzoek van directe chef voeren van Sociaal Medisch Overleg (SMO) met bedrijfsarts. Informeren van management nav relevante bevindingen. Planning van SMO’s.
 • Voeren van gesprekken met individuele personeelsleden bij financiële- en/of persoonlijke problemen. Zoeken/aangeven van mogelijkheden voor het oplossen/voorkomen van problemen.
 • Bepalen of en wanneer management en/of directe chef geinformeerd/ingeschakeld moet worden
 • Ontvangen, opvragen, uitzoeken, beantwoorden, toelichten van vragen van medewerkers, externe instanties e.d. over verschillen in salaris-afrekeningen, arbeidsvoorwaarden, organisatorische wijzigingen, interpretatie en toepassing CAO en ( wettelijke en sociale ) regelingen
 • Uitzoeken c.q. behandelen van geschillen.
 • Verlenen van assistentie bij de uitvoering van controles door de belastingdienst en externe accountants. Uitvoeren van eventuele correctieve acties.
 • Standaard maandelijkse loonaangifte aan de belastingdienst.
 • Aan- en afmeldingen van deelnemers betreffende de pensioenverzekering. Aanleveren van standaard informatie mbt de pensioengrondslagen aan de pensioenverzekeraar.
 • Steekproeven doen in door verzekeraar verstrekte Uniform Pensioen Overzicht (UPO).  Coderen en invoeren van gegevens van personeelsleden in het mutatie bestand, ahv opgaven/mutaties van de directe chef en diverse afdelingen, alsmede van personeelsleden in-/uit dienst. Actualiseren van de informatie over arbeids-verleden, salarisberekeningen, opgenomen en opgespaard verlof. Dossiers van nieuwe personeelsleden aanleggen en opslaan, deze zo compleet mogelijk invullen en raadplegen op verzoek.
 • Verzorgen en bijhouden van het administratieve personeelsbeheer met behulp van een geautomatiseerde personeelsadministratie en de daaruit voortkomende (periodieke) rapportages, kengetallen, overzichten en statistieken tbv hoofd P&O/management/afdeling P&O in hoofdvestiging Thalfang.
 • Pensioen informatie verstrekken aan de deelnemers, zowel middels UPO als mondeling

Functie-eisen

 • MBO/HBO bedrijfseconomisch /administratief opgeleid In bezit van praktijkdiploma loonadministratie of vergelijkbaar.
 • Ervaring met Raet salarisverwerking en SAP kennis is een pre
 • Goede office / excel kennis.
 • Bij voorkeur enigszins de Duitse taal beheersing, of de bereidheid om het te leren.  (de SAP variant is bv in het Duits).
 • Een communicatief stevige teamplayer die ook kritische inhoudelijke vragen kan beantwoorden op zijn vakgebied.
 • Affiniteit met IT systemen vanwege het werken met de HR modulen en tijdregistratiemodulen van SAP, werken met verzuimsignaal (softwarepakket voor verzuimregistratie, bijhouden de AWVN Beloningsmonitor, dit is een salarisdatabase, beheren op de arbeidsvoorwaarden van Hochwald. Werken in diverse internetportals van verzekeringen, uwv, pensioenen e.d. waar gegevens in moeten worden beheerd. Er is een felix efficiency programma van lijnrendementen en uren etc. waar hij/zij gegevens uit moet kunnen downloaden en uploaden in andere programma's.
 • Goede kennis van de Duitse taal is een pre of bereid zijn cursussen daarin te volgen
 • Woonachtig in straal van maximaal circa 50 km rondom Bolsward of de bereidheid zich in de regio te vestigen.

Bijzonderheden van de opdracht

 • Het betreft een vaste baan voor 40 uur per week
 • Het aantal uren per week bedraagt 40 uur.
 • Hochwald biedt een  interessante functie bij een mooi bedrijf met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Opdrachtgever

Hochwald

Regio

Bolsward

Plaats in de organisatie

Hochwald in Bolsward heeft 250 medewerkers. Je werkt op de HRM afdeling  Je opereert in een klein direct team van 1 manager HR, 1 opleidings/personeelsfunctionaris/vervangend salarisadministrateur en hij/zij zelf als zelfstandig salaris/personeelsadministrateur. 


Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan een korte motivatie en je CV naar ons.

Contactpersoon:   Frits Kooijmans

Email:  recruitment@fpk.nl

FPK Finance en HRM

Drachten

Splitting 7

9202 LC Drachten

telefoon 0512-513093

fax 0842-217857

Internet  www.fpk.nl

Terug


Interesse?

Heb je interesse in deze functie, mail dan een korte motivatie en je CV naar ons. Of gebruik het inschrijfformulier.