Werving en selectie Finance - Vacatures

Financieel Manager en Topadviseur

Heb jij een WO financieel gerichte opleiding afgerond en daarnaast vervolg onderwijs gevolgd op postacademisch niveau, bijv. registeraccountancy of MBA gericht op publiek/private samenwerkingen en heb jij stevige inhoudelijke kennis van en ervaring met control en accounting binnen de overheid, dan hebben wij een hele mooie functie binnen de overheid in Fryslan. Heb je interesse in deze functie reageer dan snel, maar in ieder geval voor 1 september. mail je cv naar fpkinfo@fpk.nl of neem eerste telefonisch contact met ons op. Telefoonnummer 0512-513093. We zien je sollicitatie graag tegemoet.

Terug


Financieel manager en topadviseur(Opgavenregisseur Middelen)


Opdrachtomschrijving

In deze rol ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van lange termijn financieel beleid, beheersen van de financiële risico’s, de financiële en bedrijfskundige planning, de vastlegging van financiële gegevens en het rapporteren aan Bestuur en Directie.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor:

 • Doorontwikkeling van control t.b.v. samenwerkingen, opgaven en interne organisatie (administratieve organisatie, financial, risk en bussinesscontrol);
 • Ontwikkelen en implementeren van in-en externe adviezen;
 • het beheren van de geldstromen in de organisatie (treasury taken) inclusief besluitvorming rondom de gewenste vermogensstructuren en investeringen;
 • De P&C cyclus: kaderbrief, begroting, bestuurlijke rapportages en de jaarstukken;
 • Beïnvloeding van de toekomstige situatie van de organisatie doordat je een belangrijke stem hebt in de financiële strategie en prognoses omtrent de verwachte financiële ontwikkeling van de organisatie.
 • Volledige en betrouwbare financiële sturingsinformatie i.r.t. centraal bedrijfsvoering budget.
 • Doorontwikkeling van centraal bedrijfsvoeringsbudget tot een robuust systeem op basis van een heldere analyse gericht op het toekomstbestendig maken van de financiële huishouding die past bij een voor een belangrijk deel opgavengestuurd ingerichte organisatie.

Je geeft gevraagd en ongevraagd (strategisch) advies aan de portefeuillehouder Financiën en de Opgaveraad/directie.

Naast je rol als adviseur in de opgavenraad op het gebied van financiële en bedrijfsvoering gerelateerde onderwerpen en directie-overleggen ben je ook beschikbaar als adviseur voor PS en GS. Daarnaast neem je deel aan het stafhoofdenoverleg en zit deze voor. Je bewaakt de bedrijfskundige samenhang van de voorbereidingen in dit integrale overleg. Je zorgt ervoor dat de financiële en bedrijfskundige producten succesvol bijdragen aan opgave gestuurd werken en ondersteunend zijn aan andere samenwerkingsverbanden. Je coördineert de PAG’s ten behoeve van de opgaveregisseurs en directie.

Je bent ook verantwoordelijk voor een moderne, flexibele en waar mogelijk sterk vereenvoudigde inrichting van onze financiële processen en boekhouding en control processen.

Als voorzitter van het portefeuille-overleg van Financiën breng je voorstellen over financiële aspecten van GS-en PS-stukken in. De strategisch financieel adviseur adviseert daarnaast met name op de bestuurlijke context en communicatie. Je bent lid van het portefeuille-overleg van bedrijfsvoering en aanwezig bij de audit-commissie vanuit je verantwoordelijkheid voor jaarrekening, begroting en berap etc. Je werkt samen en stemt af met de Concerncontroller, indien nodig.

Je rapporteert aan de Algemeen Directeur die je ambtelijk opdrachtgever is voor het lange termijn financieel beleid en sturing van de provincie.


Functie-eisen

Je hebt een WO financieel gerichte opleiding afgerond en daarnaast vervolg onderwijs gevolgd op postacade-misch niveau, bijv. registeraccountancy of MBA gericht op publiek/private samenwerkingen. Het spreekt voor zich dat je een stevige inhoudelijke kennis van  en ervaring met control en accounting hebt binnen de overheid. Bij voorkeur ervaring en kennis van het opzetten van samenwerkingen met diverse partijen (zowel overheid als maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven). Op basis van deze kwaliteiten ben je in staat om alle producten te beoordelen en als boegbeeld te vertalen naar (strategische) keuzes. Je bent een strategisch sparringpartner op alle niveaus (bestuurlijk en ambtelijk), hebt een brede concern oriëntatie en bent in staat de juiste verbindingen te leggen, leidend tot een optimaal resultaat, met behoud van je eigen positie als topadviseur. Zo werk je ook con-structief samen met de Concerncontroller, opgaveregisseurs en opgavemanagers. Je bent in staat je team te motiveren en leiding te geven aan de gewenste integrale koers. Je werkrelatie met de externe accountant is uit-stekend. Je hebt een uitstekend bestuurlijk inlevingsvermogen en kiest de juiste combinatie van kennis, scherpte en communicatieve vaardigheden om gezamenlijk gedragen resultaten tussen primair proces en staf te bereiken en waar nodig knopen door te hakken en daarbij het bestuur tijdig en adequaat te betrekken. Je bent een duidelij-ke verbinder intern en extern (samenwerkingen andere overheden en organisaties).

Je bent een pro-actieve veranderaar en hebt een duidelijke, moderne en flexibele visie op de positie van finan-cien en control ten opzichte van de business. Vanzelfsprekend ben je in staat om op basis van je persoonlijke eigenschappen de gewenste koers uit te dragen, samen met stakeholders. Je schuwt de discussies niet en bent in staat ook bij tegengestelde belangen een evenwichtige koers te blijven volgen. Dit vergt een uitstekende com-municatiestijl, waarbij je de juiste balans weet te vinden tussen resultaat gericht sturen en verbinden.


Bijzonderheden van de opdracht

 • Het betreft een vaste baan
 • Je komt direct in dienst van de organisatie
 • Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week
 • De functie is voorlopig in geschaald in schaal 16


Opdrachtgever
Overheid

Regio
Leeuwarden

Plaats in de organisatie

Als Opgaveregisseur Middelen maak je deel uit van de Opgaveraad en geef je leiding aan de medewerkers van de afdeling Financiën en medewerkers met een overigens financiële functie: de manager financien, de teamleider financieel beheer, bedrijfskundig adviseurs/business controllers, riskmanager, strategisch financieel adviseur en project-/programmacontrollers, fiscaal adviseur en secretariaat. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een nieuw organisatieplan voor de opgave, daarnaast de financiële afdeling en voor alle procesvoering inzake financiën. Je hebt een uitstekende verbinding met PS/GS als adviseur en bent resultaat verantwoordelijk voor de gegeven adviezen. Je werkt ook herkenbaar aan de verbetering van de cultuur binnen jouw opgave en afdelingen, integraliteit, rolopvattingen, samenwerking en communicatie. Je krijgt de opdracht om samen met de opgaven en de medewerkers een organisatieplan voor de opgave middelen te maken.

Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan je CV naar ons toe.

Contactpersoon:   Frits Kooijmans

Email:  recruitment@fpk.nl

FPK Finance en HRM

Drachten

Splitting 7

9202 LC Drachten

telefoon 0512-513093

fax 0842-217857

Internet  www.fpk.nlTerug


Interesse?

Heb je interesse in deze functie, mail dan een korte motivatie en je CV naar ons. Of gebruik het inschrijfformulier.