Werving en selectie Finance - Vacatures

Assistent Controller (Vervuld)

Heb jij ervaring in de gezondheidszorg en wil je aan slag als Assistent Controller, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Terug


Wij zoeken voor één van onze relaties een:


Assistent Controller
M/V


Opdrachtgever
Organisatie in de gezondsheidzorg


Regio
Leeuwarden


Plaats in de organisatie
Onze relatie  is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders meer terechtkunnen. Zij zijn de laatste strohalm. In vaktaal: cliënten met complexe problematiek die meerdere leefgebieden raakt In alles wat de organisatie doet staat de cliënt centraal. Hun begeleiding is daarom zo kort mogelijk maar zo lang als nodig en erop gericht op dat cliënten hun kracht en mogelijkheden hervinden. Opvangen, aanpakken en loslaten.

De assistent controller ressorteert hiërarchisch en functioneel onder de stafmanager Administratie en Control. Deze ressorteert op zijn beurt weer onder Directeur Financiën en Control. De functionaris geeft zelf geen leiding. De assistent controller werkt nauw samen met het team Administratie en Control en het middenmanagement van de organisatie. De functionaris werkt op de centraal aangestuurde afdeling A&C en geeft binnen vastgestelde beleidskaders invulling aan decentraal (regionaal) financiële vraagstukken. Je werkt vanuit de locatie in Leeuwarden.  Zo’n 1 a 2 dagen per week werk je op de locatie in Rijswijk.


Opdrachtomschrijving

De assistent controller ondersteunt de Manager Administratie en Control bij de advisering, controle, verslaglegging en informatievoorziening ten behoeve van het management en de directie. Daarnaast heeft de assistent controller een adviserende, controlerende en beheersende functie naar VGE-managers, zodat zij op basis van goede informatie beslissingen kunnen nemen in het opstellen en uitvoeren van regionaal en beleid.

 • Belangrijkste aandachtsgebieden zijn informatievoorziening, advies en financieel beleid
 • Bewaken financieel beleid / controlling
 • Stelt de begroting en jaarrekening op in samenspraak met de Manager Advies en Control en bewaakt de centrale kaders/beleid.
 • Risicomanagement; identificeert en kwalificeert risico’s. Formuleert en initieert activiteiten die de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt.
 • Treasurymanagement; stelt ten behoeve van de kredietbewaking cijferoverzichten op met betrekking tot aan te gane en aangegane verplichtingen.
 • Draagt bij en ziet (mede) toe op naleving van de administratieve organisatie en interne controle.
 • Beheert en bewaakt de fiscaliteit van de organisatie.
 • Beheert de verzekeringsportefeuille.
 • Levert een bijdrage aan het opstellen van businesscases en het opstellen van analyses
 • Advies, bewaking en ondersteuning
 • Is aanspreekpunt en sparringpartner voor het centraal en decentraal management.
 • Adviseert, bewaakt en ondersteunt organisatieonderdelen bij het beheer en sturen van het budget, de fte’s en productie.
 • Is pro-actief en ondernemend in het adviseren en inspelen op feitelijke en verwachte ontwikkelingen binnen de regio en het vertalen van de financiële consequenties hiervan.
 • Ondersteunt het management met bedrijfseconomische adviezen.
 • Ziet toe op een juiste, volledige en tijdige vastlegging van de productiegrootheden.
 • Informatievoorziening
 • Levert een bijdrage aan het tot stand komen van de managementrapportages van het organisatieonderdeel.
 • Verzorgt verantwoordingen richting stakeholders en onderhoudt daartoe contacten met externe accountants en eventueel andere externe partijen.
 • Signaleert afwijkingen en informeert verantwoordelijk managers daaromtrent.
 • Stelt gevraagd en ongevraagd (financiële) analyses op.
 • Levert een bijdrage aan het tot stand komen van offertetrajecten, aanbestedingen en de verantwoordingen van het organisatieonderdeel.
 • Verstrekt gegevens aan derden, waaronder budgettypes en contractafspraken.
 • Verzorgt financiële rapportages, zoals begrotingen, raming en periodieke exploitatieresultaten.
 • Verzorgt rapportages over productie en prestatieresultaten.

Functie-eisen
 • Met je hbo werk- en denkniveau heb je je al minstens drie jaar bewezen in een vergelijkbare functie in een zorgomgeving.
 • Kennis van de omgeving en doelgroep waarin de organisatie werkzaam is
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (Lees kennis van de financiering ingezondheidszorg)
 • Kennis en goede kijk op de actuele ontwikkelingen in de branche
 • De benodigde competenties zijn:  Bevlogen, Integer, Ondernemend en Samenwerkend, zelfstandigheid, resultaat en vraaggericht, mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig, analytisch vermogen, accuraat en initiatiefrijk, organisatiesensitief en adviesvaardigheid
 • Bereidheid tot reizen. 1 a 2 dagen per week werk je in Rijswijk


Bijzonderheden van de opdracht

 • De organisatie streeft er naar je dienstverband na een jaar om te zetten naar onbepaalde tijd. Je gebleken geschiktheid en de bedrijfseconomische situatie zijn hierin bepalend
 • Het betreft een functie van 32-36 uur per week
 • Onze relatie biedt een open bedrijfscultuur: je krijgt de ruimte het beste uit jezelf te halen en mee te denken met de organisatie.
 • Je collega’s zijn gepassioneerd in hun werk en tonen zich betrokken naar zowel cliënten als naar collega’s en de organisatie.
 • De organisatie valt onder de cao voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
 • Naast deze afspraken biedt de organisatie je een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden aan


Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan een korte motivatie en je CV naar ons.

Contactpersoon:   Kirsten Keijzer of Frits Kooijmans

Email:  recruitment@fpk.nl

FPK Finance en HRM

Drachten

Splitting 7

9202 LC Drachten

telefoon 0512-513093

fax 0842-217857

Internet  www.fpk.nl

Terug


Interesse?

Heb je interesse in deze functie, mail dan een korte motivatie en je CV naar ons. Of gebruik het inschrijfformulier.