Werving en selectie Finance - Vacatures

Afdelingshoofd Financiën en Personeelszaken (vervuld)

Wil jij mee helpen bouwen aan een inspirerende organisatie die volop in ontwikkeling is? Dan is deze vacature als Hoofd Financiën en Personeelszaken zeker iets voor jou. Indien je interesse hebt in deze functie, neem dan snel contact met ons op, telefoonnummer 0512-513093 of mail je cv naar ons toe fpkinfo@fpk.nl. dan nemen wij contact met jou op.


Terug


Afdelingshoofd Financiën en Personeelszaken

Opdrachtomschrijving
Als afdelingshoofd geef je leiding aan de medewerkers van de afdeling. Je wordt daarbij ondersteund door twee teamleiders. In verband met de combinatie van leidinggeven en veranderopdracht zal tot een nader te bepalen tijdstip team PZ worden aangestuurd door de directeur Operatie. Je bent verantwoordelijk voor het organisatieplan van de afdeling en voor alle procesvoering inzake financiën incl. een uitstekende verbinding met PS/GS, directie en opgaveregisseurs als adviseur en resultaat verantwoordelijk voor de gegeven adviezen. Je werkt ook duidelijk aan de verbetering van de afdelingscultuur, integraliteit, rolopvattingen, samenwerking en communicatie binnen de afdeling. Je krijgt ook de opdracht om te adviseren over de eventuele versterking van de financiële functie.

Je bent agendalid in de Opgaveraad (het MT van de provincie) bij financiële en bedrijfsvoering gerelateerde onderwerpen. Je maakt een lange termijnplan voor financiële sturing en voor het team Financiën. In dat plan integreer je de adviezen uit twee onlangs uitgebrachte externe rapporten. De planvorming is in november a.s. gereed.

In de rol van afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor het beheersen van de financiële risico’s, de financiële planning, de vastlegging van financiële gegevens en het rapporteren aan de Bestuur, Directie en OGR.

Daarnaast ben je in ook verantwoordelijk voor:
•Doorontwikkeling van control in de organisatie (administratieve organisatie, financial en management control);
Doorontwikkeling managementgesprekken in de organisatie
•Ontwikkelen en implementeren van in-en externe adviezen;
•Het beheren van de geldstromen in de organisatie (treasury taken) inclusief besluitvorming rondom de gewenste vermogensstructuren en investeringen;
•Verantwoordelijk voor kaderbrief, begroting, bestuurlijke rapportages en de jaarstukken;
•beïnvloeding van de toekomstige situatie van de organisatie doordat je een belangrijke stem hebt in de financiële strategie en prognoses omtrent de verwachte financiële ontwikkeling van de organisatie.
•Volledige en betrouwbare financiële sturingsinformatie i.r.t. centraal bedrijfsvoering budget.
•Doorontwikkeling van centraal bedrijfsvoeringsbudget tot een robuust systeem op basis van een heldere analyse gericht op het toekomstbestendig maken van de financiële huishouding die past bij een voor een belangrijk deel opgavengestuurd ingerichte organisatie.

Naast aanwezigheid bij de opgaveraad bij financiële en bedrijfsvoering gerelateerde onderwerpen en directie-overleggen ben je ook beschikbaar als adviseur voor PS en GS. Daarnaast neem je ook deel aan het stafoverleg. Je bent als projectleider de trekker van een project om onze stuurinformatie te verbeteren zodat deze bijdraagt aan opgave gestuurd werken en ook ondersteunend is aan andere samenwerkingsverbanden. Je bent ook verantwoordelijk voor een moderne, flexibele en waar mogelijk sterk vereenvoudigde inrichting van onze financiële processen en boekhouding en control processen.

Als voorzitter van het portefeuille-overleg van Financiën breng je voorstellen over financiële aspecten van GS-en PS-stukken in. De strategisch financieel adviseur adviseert daarnaast met name op de bestuurlijke context en communicatie. Je bent lid van het portefeuille-overleg van bedrijfsvoering en aanwezig bij de audit-commissie vanuit je verantwoordelijkheid voor jaarrekening, begroting en berap etc. Daarnaast ben je adviserend lid van het MT-operatie.

Je werkt volgens de uitgangspunten voor het financiële beleid en het financieel beheer (o.a. BBV).


Functie-eisen
Je hebt een gerichte opleiding op academisch niveau en daarnaast stevige inhoudelijke kennis van en (leidinggevende) ervaring in control en accounting binnen de overheid. Op basis van deze kwaliteiten ben je in staat om alle producten te beoordelen en als boegbeeld te vertalen naar (strategische) keuzes. Je bent een sparringpartner op diverse niveaus, hebt een brede concern oriëntatie en bent in staat de juiste verbindingen te leggen, leidend tot een optimaal resultaat, met behoud van je eigen positie als topadviseur. Zo werk je ook constructief samen met de Concerncontroller en de strategisch financieel adviseur. Je bent in staat je team te motiveren en leiding te geven aan de gewenste koers.

Je hebt een uitstekend bestuurlijk inlevingsvermogen en kiest de juiste combinatie van kennis, scherpte en communicatieve vaardigheden om gezamenlijk gedragen resultaten tussen primair proces en staf te bereiken en waar nodig knopen door te hakken.

Je bent een pro-actieve veranderaar en hebt een duidelijke, moderne en flexibele visie op de positie van financiën en control ten opzichte van de business. Vanzelfsprekend ben je in staat om op basis van je persoonlijke eigenschappen de gewenste koers uit te dragen, samen met stakeholders. Je schuwt de discussies niet en bent in staat ook bij tegengestelde belangen een evenwichtige koers te blijven volgen.


Bijzonderheden van de opdracht
Het betreft een vaste baan
Je komt direct in dienst van de organisatie
Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week
De functie is voorlopig in geschaald in schaal 14


Opdrachtgever
Overheid

Regio
Leeuwarden


Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan je CV naar ons toe.

Contactpersoon:   Frits Kooijmans

Email:  recruitment@fpk.nl

FPK Finance en HRM

Drachten

Splitting 7

9202 LC Drachten

telefoon 0512-513093

fax 0842-217857

Internet  www.fpk.nl


Terug


Interesse?

Heb je interesse in deze functie, mail dan een korte motivatie en je CV naar ons. Of gebruik het inschrijfformulier.