Interim Finance - Vacatures

Projectcontroller (Vervuld)

Wij hebben zojuist een mooie interimopdracht binnen gekregen voor een Projectcontroller voor de periode 12 maart - half juli. Indien je interesse hebt, neem dan contact met ons op. telefoonnummer 0512- 513093 of  per mail fpkinfo@fpk.nl

Terug


Projectcontroller

Opdrachtomschrijving

Doel van de functie:Voorzien van het (project)management van stuurinformatie over de financiële performance van de projecten, passend binnen het financiële beleid van de OpCo, teneinde hen op proactieve wijze te adviseren en ondersteunen bij de bedrijfsvoering van de projecten. 

Resultaatgebieden;

Adviseren en ondersteunen van de regiocontroller en het management op financieel en bedrijfseconomisch gebied conform de richtlijnen van de OpCo zodat te allen tijde een betrouwbaar inzicht in de financiële stand van zaken, risico's en kansen van het betreffende project verkregen kan worden.

Zorgen voor de inrichting van de projectadministratie binnen de richtlijnen van de OpCo met een optimale focus op de verschillende projectfases en de werkprocessen aan de hand van bewakingscodes teneinde een resultaatgerichte en efficiënt werkende projectadministratie vorm te geven.

Toezien op en uitvoeren van de projectadministratie, conform geldende methodieken en procedures, met als doel een correct en actueel beeld te geven van de financiële performance  van de projecten.

Zorgdragen voor optimale kwaliteit van begroting, budgetbeheer, contractmanagement, risicomanagement en projectprognose met kwalitatieve en kwantitatieve toelichting met als doel een betrouwbaar inzicht te verkrijgen in de financiële stand van zaken en risico’s en kansen van het betreffende project.

Opstellen van projectrapportages met de actuele projectstatus, prognose van resultaat en liquiditeitsverloop, kansen en risico’s.

Zorgen voor de juiste toepassing van de fiscale regelgeving en het uitvoeren van de administratieve verplichtingen (voortkomend uit o.a. Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) en inlenersaansprakelijkheid) teneinde te voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen.

Verzorgen van de financiële gegevensverwerking met betrekking tot de projecten overeenkomstig de ondernemingsrichtlijnen zodanig dat te allen tijde een betrouwbaar inzicht in de financiële stand van zaken en de projectrisico’s  en kansen verkregen kan worden.

Tijdig factureren van de termijnen aan de opdrachtgever (zowel business-to-business klanten als business to consumer klanten) op basis van de gegevens van de  bedrijfsleider/projectleider/projectontwikkelaar met als doel een zo gunstig mogelijke situatie te bereiken met betrekking tot het kapitaalbeslag en daarmee een optimale bewaking van de liquiditeit te garanderen.

Opstellen van termijnrekeningen en meer- en minderwerkrekeningen, in overleg met de projectleider/projectontwikkelaar ten behoeve van een volledige en juiste weergave van prestaties, leveranties en  verschuldigde bedragen.

Proactief communiceren met verschillende gesprekspartners op diverse niveaus zowel intern als extern met als doel een transparante financiële verslaglegging te garanderen.

Bewaken van en voldoen aan de integriteitsrichtlijnen van de organisatie en de OpCo met als doel de juistheid en rechtmatigheid van de financiële verslaglegging te garanderen

Functie-eisen

  • HBO opleiding in de Financiele richting Heao BE, HBO BE
  • Enige jaren ervaring met projectadministratie en projectcontrol
  • Communicatief sterk

Bijzonderheden van de opdracht

  • Het is een interimopdracht
  • Het is voor 32-40 uur per week.
  • Duur opdracht is van 12 maart tot half juli.

Opdrachtgever

Landelijk Infra bedrijf

Regio

kop van overijssel

Plaats in de organisatie

De afdeling bestaat uit 3 medewerkers. 2 projectcontroller en 1 regiocontroller. Je krijgt leiding van de regiocontroller.


Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan je CV naar ons.

Contactpersoon:   Frits Kooijmans

Email:  recruitment@fpk.nl

FPK Finance en HRM

Drachten

Splitting 7

9202 LC Drachten

telefoon 0512-513093

fax 0842-217857

Internet  www.fpk.nl

Terug


Interesse?

Heb je interesse in deze functie, mail dan een korte motivatie en je CV naar ons. Of gebruik het inschrijfformulier.