Strategisch adviseur Sociaal Domein – interim (ingevuld)

Locatie

Onbekend

Uren

Onbekend

Opleiding

Onbekend

Salaris

Onbekend

Type dienstverband

Onbekend

Als Strategisch Adviseur Sociaal Domein biedt je ondersteuning en advies aan de raad, het college en het management van de ambtelijke organisatie op complexe vraagstukken die spelen in het Sociaal Domein. Actuele onderwerpen zijn bij voorbeeld de transformatieopgave, de ontwikkelagenda’s Duurzaamheid, Leefbaarheid en Inclusieve Samenleving en de ontwikkelingen rond de SW Fryslân.

Wat houdt het werk in?  

Je volgt interne en externe ontwikkelingen in het bestuurlijke, maatschappelijke en sociaal domein en ontwikkelt daarop strategische adviezen die richtinggevend zijn voor het functioneren en de continuïteit van de organisatie als geheel. In een klein team zorg je, samen met de strategische adviseurs Bestuur & Organisatie en Omgevingsdomein, voor een integrale benadering van de opgaven.

 • Je volgt interne en externe strategische trends en ontwikkelingen in het sociaal domein en vertaalt deze naar het belang, de mogelijkheden en de noodzaken voor het sociaal domein van gemeente;
 • Je adviseert en vertaalt – richtinggevend – complexe materie in heldere strategieën voor college, directie en medewerkers, zowel gevraagd als ongevraagd, over het te voeren strategisch beleid en de ontwikkelingsagenda en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden;
 • Je neemt deel in landelijke en regionale netwerken en bouwt daarin een relatienetwerk op en behartigt zo de belangen van de gemeente in het sociaal domein;
 • Je fungeert gevraagd en ongevraagd als sparringpartner voor college, directie, teammanager(s) en medewerkers, adviseert college, directie, teammanager(s) en medewerkers over (bestuurlijke) aangelegenheden met betrekking tot de diverse netwerken van samenwerkingspartners en vertegenwoordigt daarin de belangen van de gemeente;
 • Je stuurt en bewaakt de beleidsontwikkeling en – uitvoering van het omgevingsdomein, adviseert en vertaalt (richtinggevend) complexe materie in heldere strategieën voor college, directie en medewerkers, zowel gevraagd als ongevraagd, over het te voeren strategisch beleid in het sociaal domein en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden;
 • Je zorgt voor samenwerking, afstemming en verbinding tussen beleid en de intern en externe (uitvoerings-) organisaties en draagt bij aan diverse aanverwante (beleids-)activiteiten binnen de gemeentelijke organisatie zoals gekanteld werken en programmasturing;
 • Je verkent en definieert opgaven ‘aan de voorkant’ in het sociaal domein, overziet alle ontwikkelingen in dit domein, duidt deze, brengt deze samen en vertaalt deze naar concrete interne adviezen;
 • Je draagt bij aan diverse aanverwante (beleids)activiteiten binnen de gemeentelijke organisatie als gekanteld werken en programmasturing.

Welke kennis, competenties en vaardigheden breng je mee?

 • Je bent onafhankelijk en zakelijk als adviseur;
 • Je bent daadkrachtig en vertrouwenwekkend, waardoor je mensen verbindt en enthousiasmeert;
 • Als communicator ben je onderscheidend, zowel mondeling als schriftelijk op verschillende niveaus;
 • Je kunt uitstekend luisteren en bent vraaggericht ingesteld;
 • Je beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • 5 Jaar recente werkervaring in een vergelijkbare functie;4 Jaar recent werkzaam in een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 7 jaar;
 • 5 Jaren relevante werkervaring in een politiek bestuurlijke omgeving;

Kenmerken van de functie

Startdatum     : 11 april 2022
Einddatum     : 15-10-2022
Uren                : 24 uur per week

Organisatie

Gemeente

Regio

Friesland

 

Geïnteresseerd?

Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan je CV naar ons toe.

Contactpersoon: Liesbeth Jharreeah
Email: fpkinfo@fpk.nl
FPK Finance en HRM
Morra 2
9204 KH, Drachten
telefoon 0512-513093
Internet www.fpk.nl