Kwartiermaker herinrichting Team Uitvoering Sociaal Domein (ingevuld)

Ben jij een een ervaren, doortastende en uitvoerende kwartiermaker die in staat is om samen met de Teammanager en de medewerkers invulling te geven aan het nieuwe team Uitvoering Sociaal Domein?

Locatie

Damwâld

Uren

32-36

Opleiding

HBO

Salaris

in overleg

Type dienstverband

interim

Wat houdt het werk in?

De gemeente Dantumadiel heeft sinds 1 januari 2024 weer een eigen ambtelijke organisatie. Eén van de afdelingen in die organisatie is het team Uitvoering Sociaal Domein.
Deze nieuwe afdeling heeft te maken met een grote werkdruk die voor een deel te wijten is aan eerder opgelopen achterstanden. Op dit moment worden om de acute problemen aan te pakken extra medewerkers ingeschakeld. Dit is echter geen duurzame oplossing. Om die reden is het nodig om op korte termijn inzicht te krijgen in de formatieve opbouw van het team Uitvoering Sociaal Domein met daarin een vertaalslag naar een structureel passend formatieplan welke duurzame oplossingen biedt.
Uitgangspunt hierin is dat deze jonge afdeling doeltreffend en productief werkzaam is vanuit werkprocessen welke zich richten op structureel efficiëntere dienstverlening richting de burger.
Daarvoor moet op een aantal vragen antwoord worden gegeven:

  1. inzicht op de werkprocessen die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering en doen van voorstellen voor verbetering daarva;
  2. vertaling van de daarbij behorende caseload naar de benodigde formatie;
  3. in kaart brengen te maken (beleids)keuzes die van belang zijn voor de omvang van de formatie;
  4. vertalen van de recente beleidskeuzes in gevolgen voor de formatie (formatieplan is gebaseerd op de startsituatie eind 2022);
  5. zijn er taken die mogelijk efficiënter door derden gedaan kunnen worden;
  6. een analytische inschatting van ontwikkelingen in de komende 2 jaren;
  7. aanzet tot een strategisch personeelsbeleid.

Welke kennis, competenties en vaardigheden breng je mee?

De Gemeente zoekt een ervaren, doortastende en uitvoerende kwartiermaker die in staat is om samen met de Teammanager en de medewerkers invulling te geven aan de hiervoor genoemde vragen. Tegelijkertijd wordt van deze kwartiermaker verwacht dat deze in voorkomende gevallen de handen uit de mouwen steekt en indien nodig bijspringt bij het oplossen van concrete problemen.
De kwartiermaker krijgt een plek direct onder de Teammanager en ondersteunt de Teammanager ook in de opstartfase van het nieuwe team. Ook vervult de kwartiermaker, samen met nog een tweetal medewerkers, de staffunctie.

Om deze boeiende en uitdagende functie in te kunnen vullen vragen we van de kwartiermaker  aantoonbare, relevante en jarenlange ervaring met diverse uitvoerende taken binnen het sociaal domein, kennis van de backoffice-taken van het sociaal domein binnen een gemeente. Kennis van het gebied en de problematiek in de regio is een pre .

Kenmerken van de opdracht

Startdatum         : 01-03-2024
Einddatum          : 31-08-2024 met optie op verlenging

Uren                     : 32-36 uren per week
Organisatie        : gemeente Dantumadiel

 

Geïnteresseerd?

Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan je CV naar ons toe.

Contactpersoon: Liesbeth Jharreeah
Email: fpkinfo@fpk.nl
FPK Finance en HRM
Morra 2
9204 KH, Drachten
telefoon 0512-513093
Internet www.fpk.nl