Interim directeur Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling (ingevuld)

Ben jij een deskundige, verbindende en resultaatgerichte professional die stuurt op de organisatieontwikkeling?

Locatie

Heerenveen

Uren

36

Opleiding

WO

Salaris

Onbekend

Type dienstverband

Interim

Wij zijn op zoek naar een Interim directeur Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling die stuurt op de organisatieontwikkeling waarbij de topstructuur (directie en management) op 1 januari 2025 operationeel moet zijn.

Voorzien wordt dat het college uiterlijk in april 2024 een besluit neemt over de nieuwe hoofdstructuur (topstructuur op 1 januari 2025 en middenmanagement op 1 juli 2025 operationeel) en governance van de Gemeente Heerenveen. Dit ontwerp is in een participatief proces tot stand gekomen en dient in 2024 en 2025 geïmplementeerd te worden. Een belangrijk resultaat voor deze functie is een plaatsingsproces waarover overeenstemming is met de ondernemingsraad en dat in het najaar van 2024 uitgevoerd kan worden. In deze leidinggevende functie ben je verantwoordelijk voor zowel het sturen op het tot een goed resultaat brengen van de organisatieontwikkeling als voor de strategische integrale bedrijfsvoering van de organisatie van de gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijkheden
Sturen op Organisatieontwikkeling

 • Je bent een expert in veranderprocessen en het behalen van resultaat;
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor het volgens planning behalen van mijlpalen en de uitvoering daarvan;
 • Je kent het publieke domein en de eisen die vanuit een betrouwbare en dienstverlenende overheid aan de gemeente worden gesteld;
 • Je vertaalt jouw kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling naar de veranderstrategie om de doelen van de gemeente Heerenveen te realiseren.

Leidinggeven en aansturen Bedrijfsvoering

 • Je geeft integraal leiding aan de teams binnen bedrijfsvoering;
 • Je geeft hiervoor direct leiding aan de afdelingshoofden O&C, I&I, DIm, de managers bedrijfsvoering en financiën en de strategisch adviseur organisatieontwikkeling;
 • Je bent samen met de Algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en het realiseren van doelen binnen de gestelde kaders.

Welke competenties, ervaring en kennis breng je mee

 • Eigenaarschap, doortastend en besluitvaardig en verbindend vanuit een integrale ambitie;
 • Ervaring in leiderschap, cultuurveranderingen en veranderkunde;
 • Communicatief vaardig in het overbrengen van organisatieontwikkeling binnen de organisatie;
 • Vermogen om resultaten te behalen vanuit verbinding en vertrouwen;
 • Minimaal WO niveau;
 • Minimaal 15 jaar ervaring in een sturende rol bij organisatieontwikkeling en leidinggevende ervaring in een politiek en bestuurlijke organisatie;

Geïnteresseerd?

Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan je CV naar ons toe.

Contactpersoon: Liesbeth Jharreeah
Email: fpkinfo@fpk.nl
FPK Finance en HRM
Morra 2
9204 KH, Drachten
telefoon 0512-513093
Internet www.fpk.nl