Arbo-Adviseur 20-24 uur (Vervuld)

Opdrachtomschrijving

Onze relatie zoekt een Arbo Adviseur die hun op het gebied van Arbo en preventie ondersteunt en coacht en die teams en managers adviseert in het uitwerken en nakomen van de afspraken zoals ze die hebben vastgelegd in het Arbobeleid en vanuit de visie op Arbo die ze als organisatie hebben.
Als Arbo-adviseur draag je de visie uit en vind je het belangrijk dat de medewerkers op juiste wijze gefaciliteerd worden in het vitaal en gezond kunnen uitvoeren van hun werk met de juiste arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Je volgt de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op de voet en signaleert ontwikkelingen, knelpunten en verbeteropties en vertaalt deze naar verbeterplannen. Het vastgestelde beleid werk je uit in regelingen, procedures en voorschriften en implementeert deze in de organisatie. Daarbij ontwikkel je nieuwe instrumenten en werkwijzen. Je evalueert dit periodiek en stelt waar nodig bij, altijd in samenwerking met anderen.

Je adviseert het management op het gebied van Arbo en het arbobeleid. Je ondersteunt de teammanagers/coaches bij een correcte uitvoering van de gemaakte afspraken en evalueert dit periodiek. Je stemt je activiteiten af met de P&O-adviseurs en hebt hierbij een coördinerende rol met betrekking tot Arbo activiteiten.

Je geeft voorlichting aan medewerkers over het arbobeleid en de daarbij horende regelingen, procedures en voorschriften. Je toetst en controleert de naleving van de regelingen, procedures en voorschriften en treedt op waar nodig. Je onderhoudt en bouwt het contact op met externe instanties op het gebied van Arbo. Daarnaast houd jij het ongevallenregister van de organisatie bij en anticipeert daarin op waar nodig is.

Je krijgt als sparringpartner van het hoofd BHV de opdracht om de trainingen en communicatie rondom BHV en AED te organiseren. En hebt een actieve en sturende rol in de Arbo commissie.

Functie-eisen

  • Je beschikt over een relevante HBO opleiding aangevuld met kennis op het gebied veiligheid, Arbo en preventie;
  • Ervaring met de organisatie en uitvoering van de BHV is een pré;
  • Je houding is proactief, resultaat-, klant- en kwaliteit gericht. Zelfstandig werken en adequaat inspelen op mogelijke interne en externe ontwikkelingen zijn eigenschappen die je goed beheerst;
  • Je bent tactvol, empathisch en bent creatief in het zoeken naar oplossingen;
  • Je bent in staat een coördinerende rol te pakken in het verbinden van verschillende partijen. Dit doe je vanuit onze kernwaarden verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Bijzonderheden van de opdracht

  • Een afwisselende functie, met veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief, in een organisatie die volop in ontwikkeling is;
  • Een fijn, enthousiast team waar je ervaringen mee kunt delen en samen mee op kunt trekken;
  • Een dienstverband binnen het gehele werkgebied van de organisatie, met standplaats Steenwijk.
  • Een dienstverband voor de duur van een jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VVT, indeling FWG 50.

Opdrachtgever

Organisatie in de gezondheidszorg

Regio

omgeving Meppel

Plaats in de organisatie

Als Arbo-adviseur ben je onderdeel van P&O en maak je deel uit van het team Vitaliteit  en Gezondheid (V&G). Dit team bestaat uit casemanagers V&G,  een strategisch adviseur V&G die samen met ons de visie op V&G uitwerkt in beleid, protocollen en werkbare afspraken en een strategisch adviseur Arbo die de RI&E en het arbobeleid uitwerkt.

Geïnteresseerd?

Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan je CV naar ons toe.

Contactpersoon: Nina Beswerda
Email: fpkinfo@fpk.nl
FPK Finance en HRM
Drachten
Splitting 7
9202 LC Drachten
telefoon 0512-513093
Internet www.fpk.nl