Afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling – interim (ingevuld)

Ben jij een gedreven en ervaren professional die een sleutelrol kan vervullen in het sturen en vormgeven van het besluit van het college over de hoofdstructuur en ordering van de gemeentelijke organisatie? Dan is de rol van Afdelingshoofd maatschappelijke Ontwikkeling wellicht iets voor jou.

Locatie

Heerenveen

Uren

36

Opleiding

HBO

Salaris

Onbekend

Type dienstverband

Interim

In deze functie vervul je een sleutelrol in het sturen en vormgeven van het besluit, uiterlijk april, van
het college over de hoofdstructuur en ordering van de gemeentelijke organisatie. Je hebt een stevig
profiel op kennis en ervaring en speelt een cruciale rol in het overtuigen en in beweging krijgen van
de teams. Je fungeert als een constructieve gesprekspartner op strategisch inhoudelijk vlak, met
name voor de directie en wethouders, en geeft niet alleen procesmatig maar ook, samen met de
teammanagers, strategisch inhoudelijk sturing aan belangrijke opgaven, waaronder het Sociaal
Domein Friesland en de transities in het sociaal domein.

Verantwoordelijkheden
• Leidinggeven aan de implementatie van de voorgenomen organisatieontwikkeling voor de
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, waarbij je duidelijke sturing biedt en een sleutelrol
speelt in het overtuigen en mobiliseren van de teams;
• Strategisch inhoudelijk sturing geven, samen met de teammanagers, aan opgaven zoals
Sociaal Domein Friesland en transities in het sociaal domein;
• Signaleren en adviseren op knelpunten, zowel op afdelingsniveau als op het bredere sociaal
domein;
• Samenwerken met andere afdelingshoofden, de directie en het college

Welke kennis, competenties en vaardigheden breng je mee
• Minimaal 10-15 jaar recente ervaring op strategisch inhoudelijk vlak en transities binnen het
sociaal domein;
• Minimaal 5-10 leidinggevende ervaring en het begeleiden van organisatieontwikkeling;
• Het vermogen om knelpunten te signaleren en breed advies te geven op zowel sociaal
domein niveau als binnen de afdeling;
• Integraal kunnen samenwerken binnen de gemeentelijke context;
• Een verbindende rol in het samenspel tussen college, directie en afdeling;
• Inspirerend en motiverend leiderschap;
• Vertrouwen geven aan medewerkers en hen stimuleren om optimaal bij te dragen aan de
organisatiedoelen.

Interactie met Stakeholders:
Je bent een constructieve gesprekspartner voor wethouders en andere strategische stakeholders. Je bent in staat om op hoog niveau mee te denken en inhoudelijk te adviseren over strategische vraagstukken binnen het sociaal domein en gerelateerde programma’s.

Geïnteresseerd?

Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan je CV naar ons toe.

Contactpersoon: Liesbeth Jharreeah
Email: fpkinfo@fpk.nl
FPK Finance en HRM
Morra 2
9204 KH, Drachten
telefoon 0512-513093
Internet www.fpk.nl