Outplacement

Wat is Outplacement?

Outplacement is de begeleiding van een werknemer met als doel deze te helpen aan een nieuwe werkkring, waarbij de werknemer zich verder kan ontwikkelen in zijn/haar carrière. 

Waarom Outplacement?
In een tijd van steeds sneller opeenvolgende ontwikkelingen van de markt en bedrijf komen werkgevers en werknemers telkens voor nieuwe afwegingen te staan. Bedrijfsontwikkeling  en persoonlijke ontwikkeling zullen daarbij niet altijd parallel verlopen. 

Voor wie?
 
In principe voor alle werknemers die willen veranderen van functie, maar niet exact
 weten wat de volgende stap moet gaan worden. Meestal de werknemer die vrijwillig of gedwongen wordt naar een andere functie buiten de organisatie om te zien.


Hoe werkt Outplacement?
De analyse van de gerezen situatie vormt het uitgangspunt. Die verrichten we meestal
 samen met u en uw werkgever. Daarna volgt het outplacement traject. Dit traject is geen standaardtraject, maar maatwerk met uw persoonlijke omstandigheden, opleidingen, werkervaring en mogelijkheden als uitgangspunt.

Altijd Outplacement?
Nee. Alvorens de werknemer in begeleiding te nemen, moet er een afstemming plaatsvinden of de wensen en verwachtingen van de werknemer en de werkgever voldoende op elkaar zijn afgestemd en of het productaanbod voldoende aansluit bij de verwachtingen. Ook wordt gekeken of de werknemer gemotiveerd is voor het traject, hetgeen essentieel is voor een succesvolle deelname. In een opdrachtovereenkomst worden gemaakte afspraken vastgelegd.


Wat zijn de te onderscheiden fasen van het traject?

Binnen het traject zijn de volgende fasen te onderscheiden: 

  • Inventarisatiefase 
  • Heroriëntatiefase  
  • Marktbenaderingsfase 
  • Afsluitingsfase

Werkwijze