Interim HRM - Vacatures

Medewerker PO&O Interim (vervuld)

Ben jij een ervaren Medewerker P&O en heb je ervaring met AFAS Profit dan hebben wij een mooie opdracht voor je voor ongeveer 4 maanden. Neem contact met ons op.

Terug


Wij zoeken voor één van onze relaties een:


Medewerker PO&O Interim M/V


Opdrachtgever
Organisatie in de gezondheidszorg


Regio
ASSEN


Plaats in de organisatie
De Medewerker PO&O is werkzaam binnen de afdeling PO&O en Ontvangt leiding van de manager PO&O


Opdrachtomschrijving

Doel van de functie
Uitvoeren van administratieve, beherende en uitvoerende taken binnen het werkgebied van PO&O, zodanig dat het geformuleerde beleid wordt gerealiseerd en de gegevens en administraties correct en actueel zijn. Aannemen van klantmeldingen, registratie daarvan en minimaal 80% zelfstandig afhandelen.

Functiebeschrijving

 • Het controleren van de volledigheid en juistheid van aangeleverde gegevens. Het dusdanig registreren van wijzigingen en afstemmen met betrokken afdelingen c.q. instanties dat wijzigingen conform uitvoerings- afspraken worden doorgevoerd.
 • Afhandelen van administratieve procedures met betrekking tot in- uit en doorstroom, scholing/opleiding en overige correspondentie.
 • Het actueel houden / bijhouden en ordenen van gegevens, afspraken en wijzigingen in personeelsdossiers. Signaleren van afwijkingen en nemen van passende maatregelen en acties.
 • Draagt bij aan de praktische organisatie van werving en selectieprocessen. Hierbij hoort het helder krijgen van wensen en eisen inzake de wervingsmethode, tijdplanning en wijze van selectie. Het voorbereiden en stroomlijnen van correspondentie, aanlevering van vacatureteksten en informatie van kandidaten in procedures.
 • Op basis van vraag  (samenstellen) leveren van managementrapportages. Doorgeven van (on)mogelijkheden ten aanzien van de gevraagde rapportage en geven van adviezen bij de verstrekte rapportages.
 • Voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken binnen vastgestelde richtlijnen.
 • Bieden van ondersteuning bij projecten en evenementen.
 • Het actueel en volledig houden van werkafspraken / procedures en organiseren dat informatie beschikbaar is voor de organisatie.
 • Aanleveren gevraagd en ongevraagd van ideeën / adviezen ten aanzien van het optimaliseren van PO&O processen en documenten.
 • Behandelen/beantwoorden van eerstelijnsvraagstukken.
 • Het achterhalen van de juiste informatie en/of het maken van terugkoppelafspraken met desbetreffende deskundige(n).
 • Doorgeven van vragen aan de verschillende adviseurs van de afdeling PO&O.
 • Bewaken van de doorlooptijden; daartoe o.a. aanspreken van de ingeschakelde functionarissen.
 • Registratie van de vragen en antwoorden in een geautomatiseerd systeem en het signaleren van trends en ontwikkelen en nemen van acties hierop


Functie-eisen

 • Opleiding MBO +, aangevuld met een uitvoerige oriëntatie op de interne administratieve processen en specifiek op de functie gerichte kennis.
 • Grondige kennis van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen, cao, handboek PO&O, opbouw organisatie,
 • Goede kennis van AFAS Profit is een must,
 • Daarnaast is kennis van INNBox, opleidingsmogelijkheden, Cursusmanagement, sociale wetgeving) Globale kennis van het arbeidsrecht een pre.
 • Kennis van relevante Microsoft oplossingen (Windows / Office)


Bijzonderheden van de opdracht

 • Het betreft een tijdelijke opdracht
 • De opdracht is tusen de 24-28 uur per week
 • De opdracht is ter overbrugging van een werving en selectie procedure voor een vaste medewerker en zal ongeveer 4 maanden in beslag nemen


Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan een korte motivatie en je CV naar ons.

Contactpersoon:   Frits Kooijmans

Email:  recruitment@fpk.nl

FPK Finance en HRM

Drachten

Splitting 7

9202 LC Drachten

telefoon 0512-513093

fax 0842-217857

Internet  www.fpk.nl


FPK biedt kandidaten en opdrachtgevers een fullservicepakket naar de vraag van Financiele en HRM Specialisten. Het fullservicepakket houdt in dat wij zowel de tijdelijke als de permanente vraag invullen. Verder houden wij ons bezig met Outplacement en Interim-Recruitment.

Terug


Interesse?

Heb je interesse in deze functie, mail dan een korte motivatie en je CV naar ons. Of gebruik het inschrijfformulier.