Interim Finance - Vacatures

Medewerker Financiën Dagelijkse Administratie (Vervuld)

Ben jij per direct beschikbaar en heb jij ervaring met het voeren van de Financiële administratie voor de onderneming, haar dochtermaatschappijen en VVE’s, dan hebben wij een mooie opdracht voor 7 maanden en 24-32 uur per week voor jou. Neem direct contact met ons op.Telefoon 0512-513093 Frits kooijmans

Terug


Medewerker Financiën Dagelijkse Administratie


Opdrachtomschrijving

Financiële administratie uitgevoerd voor de onderneming, haar dochtermaatschappijen en VVE’s, zodanig dat sprake is van juiste en actuele financiële gegevensverwerking.

Activiteiten:

 • Draagt zorg voor de facturering van de (dochter) onderneming;
 • Verzorgt het crediteuren- en debiteurenbeheer en rapporteert periodiek aan de budgethouders;
 • Verantwoordelijk voor de codering, verwerking en archivering van dagafschriften;
 • Draagt zorg dat het grootboek aansluit op de sub-administraties en dat de tussenrekeningen op orde zijn;
 • Verzorgt afboekingsvoorstellen richting MT betreffende oninbare vorderingen Overige Debiteuren;
 • Zorgt ervoor dat de boekingsgang verloopt volgens gemaakte afspraken en verzamelt gegevens voor de (meerjaren-)begroting, jaarrekening en overige rapportages;

Huuradministratie
Huuradministratie uitgevoerd, zodanig dat sprake is van juiste en actuele gegevensverwerking.

Activiteiten:

 • Controleert en verwerkt mutaties van financiële aard in de huuradministratie;
 • Voert interne controles uit, rapporteert naar aanleiding van het huurstandenregister en draagt hierbij zorg voor aansluiting tussen de sub administratie huur met het grootboek;
 • Verzorgt de maandafsluiting, start de prolongatie op en maakt de incassobestanden voor de verschillende incassowijzen aan;
 • Draagt zorg voor tijdige afrekeningen;
 • Stelt rapportages op en beantwoordt vragen met betrekking tot de huurtoeslag en afdracht aan huurdersverenigingen;
 • Voert mutaties door en factureert entreegelden ten aanzien van het servicefondsabonnement.

Informatievoorziening
Informatie beschikbaar gesteld, zodat belanghebbenden van de juiste gegevens voorzien zijn.

Activiteiten:

 • Ondersteunt bij het opstellen van de (meerjaren-)begroting, jaarrekening en overige rapportages (debiteuren, crediteuren, tussenrekeningen);
 • Heeft zowel intern als extern contacten met derden, waaronder de verzekeringsmaatschappij, de belastingdienst, huurdersverenigingen, deurwaarders, eigenaren van de VVE’s, banken, crediteuren en huurders;
 • Verstrekt op verzoek mondeling of schriftelijk informatie uit de financiële administratie en salarisadministratie aan belanghebbenden;
 • Draagt zorg voor archivering van (financiële) documenten.

Procesoptimalisatie
Werkprocessen geoptimaliseerd, zodanig dat werkzaamheden efficiënter en effectiever uitgevoerd kunnen worden.

Activiteiten:

 • Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de eigen hoofdtaak en voert (mede) verbeteringen in de werkmethoden en procedures door;
 • Heeft een actieve inbreng bij het continu proces van kwaliteitsverbetering;
 • Houdt zich aan de afgesproken procedures, protocollen en het beleid

Functie-eisen

 • Opleiding MBO+ werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een financieel/administratieve functie
 • Kennis van bedrijfsadministratie, accounting en control
 • Kennis van (ontwikkelingen in) fiscale zaken t.a.v. BTW
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving


Bijzonderheden van de opdracht

 • Het betreft een tijdelijke opdracht ter vervanging van een zwangere medewerker
 • Duur opdracht tot ongeveer 1 september 2018
 • Aantal uren per week bedraagt 24 tot 32 uur per week

Opdrachtgever
Woningcorporatie


Regio
Dokkum


Plaats in de organisatie
Op de Financiele afdeling. De afdeling bestaat uit 8 medewerkers


Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan een korte motivatie en je CV naar ons.

Contactpersoon:   Frits Kooijmans

Email:  recruitment@fpk.nl

FPK Finance en HRM

Drachten

Splitting 7

9202 LC Drachten

telefoon 0512-513093

fax 0842-217857

Internet  www.fpk.nl

Terug


Interesse?

Heb je interesse in deze functie, mail dan een korte motivatie en je CV naar ons. Of gebruik het inschrijfformulier.