Finance en HRM

Finance en HRM

FPK is specialist in detachering, interim-management en werving en selectie van Financiële en HRM specialisten. Wij verlenen onze diensten aan een breed aantal relaties in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. 

Onze organisatie biedt u een totaal oplossing voor de invulling van uw Financiële en HRM (tijdelijke) vacatures.

  • Bij pieken, projecten of langdurige ziekte van uw vaste personeel bieden wij u door de inzet van onze detacheringspecialisten of onze interim-managers een tijdelijke   oplossing. 
  • Voor uitbreiding of vervanging van uw vaste personeel kunnen wij u, door onze   kennis van de Financiële  en HRM functies, ondersteuning geven bij uw werving en selectie-procedure naar deze Specialsten. 


De Oplossing

FPK heeft op elk functieniveau en specialisme, op Financieel en HRM gebied, specialisten klaar staan. De werkervaring van de specialisten liggen binnen de overheid, non-profit en het bedrijfsleven.

Afhankelijk van uw vraag kunnen wij een permanente of tijdelijk oplossing bieden.  
Voor een permanente oplossing hebben we twee werving en selectievormen 

  • Database selectie
  • Werving en Selectie
Zoekt u een tijdelijke oplossing, dan bieden onze detachering- en interimspecialisten uitkomst. 


Kwaliteit

Wij onderscheiden ons door niet alleen een grote betrokkenheid en kwaliteit gedurende de verwerving van opdracht te tonen, maar gedurende het gehele traject. 

Interim Opdrachten
Bij interim-opdrachten komt tot uiting dat wij niet alleen vragen welke werkzaamheden er verricht moeten worden, maar vooral welke werkzaamheden er af moeten zijn op het moment dat de interimmer weer weg gaat en in welk tijdsbestek dit verricht moet worden(kostenbewaking). Aan de hand van die criteria kunnen wij voor u de juiste kandidaten selecteren. Tijdens de maandelijkse evaluatie met u en onze kandidaat zijn dit in ieder geval de punten die 

we bespreken. Hiermee borgen wij de kwaliteit en de voortgang en kunnen, indien nodig, tijdig bij sturen. Bij werving en selectie houden wij in ieder geval contact tot de proeftijd afgelopen is.

Werving & Selectie  
Bij werving en selectie gaan wij aan de hand van uw functieprofiel en het persoonlijke gesprek met u, waarin wij de harde en zachte criteria uitdiepen betreffende de juiste kandidaat, kandidaten selecteren. Indien u onze kandidaat een arbeidsovereenkomst aanbiedt, krijgt u op de eerste dag dat de kandidaat gaat beginnen een factuur voor 50% van de afgesproken fee. Na de proeftijd, meestal één maand, ontvangt u de 2de factuur met de resterende 50% van de fee. Indien onze kandidaat toch onverhoopt onvoldoende kennis of kunde aan de dag legt, doen wij gratis een nieuwe search.

Discplines