Finance en HRM

Interim-Management

FPK heeft op elk functieniveau en specialisme, op Financieel en HRM gebied, specialisten klaar staan. De werkervaring van de specialisten liggen binnen de overheid, non-profit en het bedrijfsleven. 

 Omdat wij al onze interim-specialisten goed kennen en hun specialisme weten, kunnen wij een  goede inschatting maken wie geschikt is om uw opdracht in te vullen.

Net als bij een werving en selectie is niet alleen het functieprofiel en de werkervaring belangrijk om tot een goede invulling van de opdracht te komen, maar speelt de cultuur van de organisatie een bepalende factor. Daarom zal het inventarisatiegesprek altijd bij u plaatsvinden.


Werkwijze

Het inventarisatiegesprek is het begin van de opdracht. De inventarisatie is bedoeld om een scherp beeld te krijgen van de functie, het functieprofiel en de werkervaring. Verder willen wij ook achtergrond hebben over de specifieke problematiek die geleid heeft tot de opdracht. Hierdoor zijn wij beter in staat een passende oplossing te geven. Aan de hand van de inventarisatie stellen wij u, na een interne selectie, één of meer passende kandidaten voor.

In een oriënterend gesprek kunt u bepalen wie de beste kandidaat is die bij uw opdracht past. Gedurende de opdracht willen wij maandelijks met u en onze medewerker een evaluatie houden om de kwaliteit en de voortgang van de opdracht te bewaken en indien nodig bij te sturen.


Wanneer inzet Interim Specialist

 • Pieken in de werkzaamheden
 • Vervanging langdurig ziekte vast personeel 
 • (Speciale) projecten
 • Extra expertise 
 • Overbrugging sollicitatieprocedure 
 • (Re)organisatie 
 • Inzet extra personeel 
 •  Veranderingsprocessen 
 • (De)centralisatie 
 • Implementatie nieuw systeem 
 •  Bij beleidsmatige-, strategische- en organisatorische vraagstukken

Discplines