Disciplines

Finance en HRM

FPK is specialist in detachering, interim-management en werving en selectie van Financiële en HRM specialisten. Wij verlenen onze diensten aan een breed aantal relaties in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. 

Onze organisatie biedt u een totaal oplossing voor de invulling van uw Financiële en HRM (tijdelijke) vacatures.

  • Bij pieken, projecten of langdurige ziekte van uw vaste personeel bieden wij u door de inzet van onze detacheringspecialisten of onze interim-managers een tijdelijke   oplossing. 
  • Voor uitbreiding of vervanging van uw vaste personeel kunnen wij u, door onze   kennis van de Financiële  en HRM functies, ondersteuning geven bij uw werving en selectie-procedure naar deze Specialsten. 
Ga naar Finance en HRM 


Outplacement

Outplacement is de begeleiding van een werknemer met als doel deze te helpen aan een nieuwe werkkring, waarbij de werknemer zich verder kan ontwikkelen in zijn/haar carrière. 

Waarom Outplacement? 
In een tijd van steeds sneller opeenvolgende ontwikkelingen van de markt en bedrijf komen werkgevers en werknemers telkens voor nieuwe afwegingen te staan. Bedrijfsontwikkeling  en persoonlijke ontwikkeling zullen daarbij niet altijd parallel verlopen. 

Ga naar Outplacement 


Interim Recruitment

Als u nu een advertentie zet voor personeel, moet u niet gek staan te kijken dat u meer dan 100 reacties krijgt. Aan de ene kant fantastisch, want u heeft voldoende aanbodvoor uw vacature. Maar u zult merken dat er veel kaf onder het koren zit. Het kost u dus veel tijd en energie om al die reacties te lezen, te schiften en de juiste kandidaten te selecteren. Dan moet u alle niet geselecteerde kandidaten een afwijzing schrijven en de geselecteerde kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Al met al kost dit veel tijd en dus veel geld.

Ga naar Interim Recruitment