Kandidaten in HRM

Beschikbare kandidaten en soorten functies waar wij kandidaten voor hebben in HRM

 Dit is een overzicht van beschikbare kandidaten. Om u te laten zien in welke functies wij bemiddelen. Zit uw kandidaat hier niet tussen of heeft u andere functie-eisen, neemt u dan contact met ons op want wij leveren maatwerk en hebben nog meer kandidaten tot onze beschikking.


44 jaar, RUG Bedrijfskunde diploma, Programmacoördinator Nyenrode certificaat. Heeft ervaring in Procesbegeleiding t.a.v. totstandkoming Plan Duurzame inzetbaarheid/Sociaal plan, mobiliteit / Duurzame Inzetbaarheid (o.a. opzetten van een interne coachpool) en Organisatie-/functieonderzoek/functiewaardering. Zij is per direct voor 24-32 uur per week beschikbaar in Groningen, Drenthe en Friesland.

51 jaar, MEAO, MBA, PDL en Praktijkdiploma Belastingrecht diploma. In haar 32-jarige carrière in de financiële administratie, verzorgt zij al meer dan 25 jaar de salarisadministratie voor verschillende bedrijven in verschillende branches. Zij heeft ervaring opgedaan met verschillende software, waaronder die van ADP en Exact. Zij heeft een goed gevoel voor cijfers en beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen. Zij is per direct voor 16 uur per week beschikbaar in Drenthe, Overijssel, Groningen en Friesland

47 jaar, Hogeschool NCOI Basisopleiding Personeelszaken en Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskundig Personeelsmanagement Faculteit, Personeel & Arbeid diploma. Zij heeft grote ervaring in het van de grond af opzetten van een HR afdeling. In lastige situaties blijft zij stressbestendig, stelt zich flexibel op en weet goed de afspraken en regels binnen de organisatie te handhaven. Zij mag graag structuur aanbrengen en durft daarbij het initiatief te nemen. Door haar praktische instelling is zij altijd op zoek naar mogelijke oplossingen en verbeteringen. Daarnaast kan zij goed luisteren waardoor zij kan inspelen op de wensen van bijvoorbeeld het management, medewerker of een klant. Verder werkt zij graag samen met verschillende disciplines aan een gemeenschappelijk doel. Zij is per 1 september voor 24-28 uur per week inzetbaar in Drenthe, Groningen , Friesland en de kop van Overijssel.

58 jaar, VO/Masteropleiding Managing HumanResources en Bedrijfskunde voorHR diploma. Zij is verantwoordelijk voor het realiserenvan prestatieafspraken en uitvoeren van beleid. Beschikt over een gedegen adviesvaardigheden en kennis van en ervaring met het doorvertalen van visie en strategie naar de dagelijkse praktijk, besturing, structuur, beleid en –instrumenten en het implementeren van verandering door het pro– actiefmeenemen (coachen) van directies, management, medewerkers en medezeggenschap. Zij draagt zorg voor, de 'rechte rug’ tijdens veranderprocessen, creëert energie, enthousiasme, geeft vertrouwen en pakt door. Weet flexibel mee te bewegen, integer, facilitator, stuurt op ‘mens realiseert resultaten’ en koersvast. Zij is per direct voor 32 uur beschikbaar in heel Noord Nederland.

59 jaar, HBO Personeel en Arbeid en Master NLP diploma. Zij is haar loopbaan gestart in de basis van een HR afdeling. Als HR adviseur heeft zij met directie en management in de volle breedte van het HR vak kunnen samenwerken op zowel operationeel, tactisch en strategisch niveau. Van het ontwerpen van nieuwe organisatiestructuren met bijbehorende functiegebouwen tot alle HR gerelateerde zaken op het gebied van opleiding & training, HR beleid, HR-processen en complexe verzuim- en functioneringsdossiers. Zij heeft een positieve instelling, een onafhankelijke no-nonsens houding en brede HR kennis. Zij is per direct fulltime beschikbaar in Groningen, Friesland en Drenthe.

HBO Personeel en Arbeid en AOG leergang talentontwikkeling en leiderschap diploma. Naast het reguliere HR werk zijn de volgende wapenfeiten van haar: Organisatieontwikkeling: patroondoorbreking en eigenaarschap, strategische personeelsplanning, ontwikkelbeleid gesprekscyclus met feedback, afschaffing functionerings- en beoordelingsgesprek, Integriteit en flexibiliteit, trainingen geven: ontwikkelgesprek + feedback vragen + zin en onzin van een aanspreekcultuur. Ontwikkeltraject MT: missie, visie, strategie, cultuurtraject samenvoeging twee corporaties en gesprekspartner OR. Zij is per direct voor 16 uur per week beschikbaar in Groningen, Drenthe en Friesland.

55 jaar, HBO personeel en Arbeid, Masterclass Strategisch personeelsbeleid en Masterclass Strategische Personeelsplanning diploma. Hij heeft ruime ervaring opgedaan op het gebied van HR. Zijn ervaring strekt zich uit van het (verder) professionaliseren van HR, het (on)gevraagd geven van HR advies, het coachen en leiden van een (klein) HR team, de ontwikkeling en implementatie van het HR beleid tot en met het begeleiden van reorganisaties en veranderingsprocessen. Dit voor verschillende kleine, middelgrote en grote organisaties. Zijn brede kennis en ervaring stelt hem in staat om probleemloos te schakelen tussen operationele, tactische en strategische vraagstukken. Hij wil graag een bijdrage leveren waarin medewerkers en organisatie samen kunnen ontwikkelen en groeien om tot de beste resultaten te komen. Hiij is per direct fulltime beschikbaar in Friesland, groningen en Drenthe.

41 jaar, HBO Journalistiek & Communicatie diploma,  Leergang HBO Personeelsmanagement, VCU, Veiligheids-checklist Uitzendorganisaties Opleiding Preventiemedewerker certificaten. Zij heeft ervaring met de opzet van Arbo-beleid in de vorm van Coördinatie aankoop/opzet RIE´s, nalopen plan van aanpak Arbo o.b.v. RIE, uitgifte/bijhouden PBM, ontwikkelen arbo-formulieren, ontwikkelen en invoeren formulieren voor ondertekening veiligheids- & gedragsregels en ontvangst PBM´s. Zij is voor 28 uur per week beschikbaar in Overijssel en Drenthe en heeft een opzegtermijn van 1 maand.