Kandidaten in HRM

Beschikbare kandidaten en soorten functies waar wij kandidaten voor hebben in HRM

 Dit is een overzicht van beschikbare kandidaten. Om u te laten zien in welke functies wij bemiddelen. Zit uw kandidaat hier niet tussen of heeft u andere functie-eisen, neemt u dan contact met ons op want wij leveren maatwerk en hebben nog meer kandidaten tot onze beschikking.


44 jaar, HBO Leisure Management School diploma. Zij is breed inzetbaar als interim manager, leidinggevende en adviseur binnen organisaties waar op korte termijn, op transparante wijze resultaten moeten worden geboekt en waar de nadruk ligt op het ontwikkelen, invullen en kwalitatief bewaken van werkprocessen op HR vlak. Zij is voor maximaal 24 uur per week beschikbaar  in Friesland, Overijssel en Flevoland.

45 Jaar, HBO Pers & Arbeid, Post Bachelor coaching en begeleiding, Beroepsopleiding Coach Practitioner diploma’s. Zij heeft ervaring in het adviseren en ondersteunen van directie en management op het gebied van alle HRM en organisatieontwikkeling. Begeleiden en coachen van management en individuele medewerkers. Het geven van workshops/training. Daarnaast heeft zij een bijdrage geleverd aan diverse projecten zoals: de ontwikkeling en implementatie van nieuwe systematiek op het gebied van HRM, ontwikkeling van eigen bedrijfs-cao, ontwikkeling en implementatie van opleidingsbeleid en invoering van projectmatig werken. Zij is per direct voor maximaal 32 uur per week in Drenthe, Groningen en het oostelijke deel van Friesland beschikbaar.

49 jaar, HBO MER diploma. Zij heeft ruime ervaring met het opzetten, implementeren van HRM  en uitvoeren binnen diverse organisaties. In het begin waren dit standalone functies, waarin zij zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau werkte. Als vanzelfsprekend hoort hierbij ook het verzuimbeleid en de wet- en regelgeving die hierbij hoort. De meest organisaties waren/zijn in transitie, waardoor er veel overleg met de leidinggevenden plaatsvindt over personele aangelegenheden en de inzet van personeel. Zij is voor 28-32 uur per week beschikbaar in Friesland en Drenthe en heeft een opzegtermijn van 2 maanden. 

59 jaar, HBO Pers en Arbeid, Mediation diploma. Zij heeft veel ervaring in de breedte van het HR- terrein, zoals in- door en uitstroom, arbeidsrechtelijke vraagstukken, functiegebouw. Sparringpartner van de sector- en centrummanagers bij de uitvoering van het HRM-beleid; o.a. strategische personeelsplanning in relatie tot afdelingsbeleid, verzuimbeleid, disfunctioneren, ontwikkeling en deskundigheidsbevordering; Begeleiding van overgang onderneming van organisatieonderdeel. Zij voor 32-36 uur beschikbaar in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Zij heeft een opzegtermijn van 2 maanden. 

55 jaar, HBO HRM diploma. Hij ondersteunt de leidinggevenden bij de uitvoering van het personeelsbeleid zoals bij werving en selectie, re-integratie van zieke werknemers, afhandeling van ontslag bij langdurig zieke medewerkers en arbeidsconflicten. Ondersteunen van leidinggevenden bij de implementatie van nieuwe HRM-instrumenten en beleid. Het informeren van individuele medewerkers over personele zaken. Externe contacten onderhouden met o.a. onderwijsinstellingen UWV, Arbodienst, Loopbaancentra en uitzendbureaus. Door HR taken te beleggen bij lijnmanagement, onder meer met behulp van E-HRM, vormt het merendeel van de functie het adviseren en coachen van leidinggevenden in een tijd waarin de context, organisatie en de cliëntvraag continu aan verandering onderhevig is. Hij is per direct fulltime beschikbaar in Flevoland, Overijssel en Friesland.

49 jaar, Post HBO Bedrijfskunde voor HR Professionals diploma. Als HRM professional is zij allround inzetbaar. Met specifieke interesse in het begeleiden van veranderingen in organisaties waarbij zij gericht is op het verbinden van het belang van de organisatie en dat van de medewerker met als onderliggend doel de medewerker in zijn kracht te zetten. Dit vanuit haar persoonlijke missie dat zij graag toegevoegde waarde levert. Zij is per direct  36 uur /week beschikbaar in Groningen, Drenthe en Friesland.

34 jaar, HBO int. Hospitaly & office management diploma en HBO HRM mee bezig. In haar laatste opdracht heeft zij zich beziggehouden met: Ontwikkelen en implementeren van het HR-beleid. Opstellen van het personeelshandboek en bijbehorende documenten. Ordenen en digitaliseren van de personeelsdossiers. Aanscherpen van afspraken met externe partijen. Verzuimbegeleiding en -preventie. Initiator en ambassadeur van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Werving en selectie. Personeelsontwikkeling. Beschrijven en waarderen van functies. Ontwikkelen en invoeren van een beoordelingssysteem. Inrichten van de in-, door- en uitstroomprocessen en opstellen van bijbehorende templates. Bevestigen en verwerken van personeelsmutaties. Opzetten van het intranet. Opstellen van de maandelijkse interne nieuwsbrief. Uitvoering van de eerste RI&E en oprichter/voorzitter van de werkgroep ARBO en veiligheid. Advies en begeleiding bij ontslagtrajecten. Vertrouwenspersoon. HR-adviseur en vraagbaak voor directie, management en medewerkers in de breedste zin van het woord. Zij is per direct voor 16 uur per week beschikbaar in Friesland, Groningen en Drenthe.

56 jaar, HBO Personeel en Arbeid diploma en Intuïtief Coachen diploma. Zij is een professionele HRM-adviseur die streeft naar kwaliteit en de juiste balans tussen mens en organisatie. Haar adviezen baseert ze op de combinatie van haar gevoel en de feiten. Haar kracht is haar nauwkeurigheid, ze heeft "oog voor detail", laat mensen in hun waarde en ze stelt de juiste vragen en weet daardoor de kern te raken. Zij is per direct beschikbaar voor 3 dagen per week in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.

41 jaar, HBO Personeel en Arbeid diploma. Zij heeft meerdere jaren ervaring als Personeelsconsulent waar ze de volgende ervaring heeft opgedaan: recruitervoor de gehele organisatie, werving & selectie van medewerkers,  het bewaken van de in-, door- en uitstroom van de pool, adviseren van het management en medewerkers over diverse vraagstukken op P&O gebied, arbeidsrechtelijke- en contractzaken, het voeren van functionering- en loopbaanbegeleidinggesprekken en het  begeleiden van functionerings-, en verandertrajecten.

Zij is voor 24-32 uur per week beschikbaar en heeft een opzegtermijn van 2 maanden.

30 jaar, HBO Personeels en Arbeid, Post HBO Arbeidsrecht en PDL diploma. Zij heeft ervaring in alle facetten van het HR-vak en daarnaast heeft zij ervaring als Salarisadministrateur. Zij is analyisch en weet de cijfermatige aspectenbinnen HR om te zetten in concrete actie met toekomstperspectief. Zij is voor 16 uur per week beschikbaar in Groningen, Friesland en Drenthe.

49 jaar, HAVO, MEAO en PDL diploma. Door haar werk bij accountantskantoren als Salarisadministrateur heeft zij ervaring met veel CAO's. Verder heeft zij veel contacten met clienten, pensioenfondsen, belastingdienst en UWV. In haar laatste baan heeft zij zich beziggehouden met het verwerken van personeelsmutaties, arbeidsovereenkomsten, in- door en uitstroom van medewerkers, aanspreekpunt medewerkers. Het opzetten van digitale personeelsdossiers. Ziekteverzuim. Zij is voor maximaal 24 uur per week beschikbaar in Friesland en Flevoland

39 jaar, HBO HRM diploma en HBO SJD mee bezig. Zij heeft ervaring als HR Adviseur en als E-Recruiter en heeft ervaring met AFAS Profit. Zij is verantwoordelijk geweest voor het omzetten van de personeelsdossiers naar AFAS/Profit omgeving. Verder heeft zij als HR Adviseur arbeidsvoorwaardengesprekken gevoerd, bewaken van werving & selectieproces van nieuwe medewerkers en ook de sollicitatiegesprekken gevoerd. Zij is per direct voor 32- 36 uur beschikbaar in Friesland en Groningen