Kandidaten in HRM

Beschikbare kandidaten en soorten functies waar wij kandidaten voor hebben in HRM

 Dit is een overzicht van beschikbare kandidaten. Om u te laten zien in welke functies wij bemiddelen. Zit uw kandidaat hier niet tussen of heeft u andere functie-eisen, neemt u dan contact met ons op want wij leveren maatwerk en hebben nog meer kandidaten tot onze beschikking.


56 jaar, HBO opgeleid richting HR. Tevens post-academische opleiding Verandermanagement gedaan. Hij is al vele jaren actief in het werkveld als HR manager in loondienst en als zelfstandig HR interimmer. Hij heeft een brede ervaring binnen de industrie maar ook in de dienstverlening. Het liefst werkt hij als HR-manager voor organisaties die in verandering zijn, op welke wijze dan ook. Hij is per direct voor 40 uur per week beschikbaar in Groningen, Drenthe, Friesland, Flevoland en Overijssel

57 jaar, VO/Masteropleiding Managing Human Resources, Post HBO-Coaching en Verandermanagement (Master). Zij beschikt over een gedegen HR-Advies werkzaamheden en kennis van en ervaring met het door vertalen van visie en strategie naar de dagelijkse praktijk, besturing, structuur, beleid en –instrumenten en het implementeren van verandering door het pro– actief meenemen (coachen) van directies, management, medewerkers en medezeggenschap. Zij draagt zorg voor, de 'rechte rug’ tijdens veranderprocessen, creëert energie, enthousiasme, geeft vertrouwen en pakt door. Zij kan op korte termijn instromen voor maximaal 32 uur in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.

35 jaar, HBO MER, Leergang Bedrijfskunde voor HR en HR Analytics. Zij is verantwoordelijk voor het gehele HR-beleid binnen de vestiging. Focus ligt op opleiding &  ontwikkeling, implementatie van relevante sociale wet-  en regelgeving, verzuimbeleid & duurzame  inzetbaarheid. Ook is zij intern auditor en zit zij in de  QESH-stuurgroep.  Daarnaast is zij actief binnen het HR-platform  van de branche en neemt van daaruit deel aan diverse  HR-projecten.  Zij is per direct beschikbaar voor 24-32 uur per week in Groningen,Friesland en Drenthe.

37 jaar, MBO Sociaal Juridisch Medewerker Arbeidsvoorziening en Personeelswerk diploma. Haar ervaring ligt bij verzuimregistratie, contactpersoon zieke medewerkers, bewaken Wet Poortwachter en de daaruit vloeiende acties uitzetten,  het coördineren en plannen van opleidingen voor 300  buitendienstmedewerkers, registratie en verdere afhandeling van certificaten en verdere ondersteuning Backoffice personeelszaken. Zij is per direct beschibaar voor 24 uur per week in Friesland

54 jaar, HBO Personeel en Arbeid en HBO-Coaching diploma. Zij is al vele jaren zelfstandig interimmer waarin zij inmiddels een groot aantal opdrachten uitgevoerd heeft binnen de industrie, horeca, retail, adviesbureau’s, onderwijs en de gezondheidszorg. Het liefst werkt zij als HR-businesspartner voor organisaties en is zij coach voor medewerkers in het werkveld die hun kwaliteiten optimaal willen inzetten. Zij is per direct voor 24-32 uur per week beschikbaar in Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel.

52 jaar, HEAO MER, Leergang Personeelsmanagement diploma. Zij is een enthousiaste allround HR-adviseur met ruime ervaring in de zorgsector en in de gemeentelijke sector, zij vindt het heerlijk om een breed takenpakket te hebben, om spin in het web te zijn en verbinding te leggen tussen mensen en teams. Zij is nieuwsgierig en enthousiast. Zij heeft een flexibele, autonome en oprecht betrokken instelling en door haar open manier van werken met managers kan zij resultaten boeken.  Zij is voor 30 uur beschikbaar en heeft een opzegtermijn van 2 maanden.

36 jaar, HBO Personeels en Arbeid diploma. Hij is gewend om te gaan met operationele, financiële en leidinggevende verantwoordelijkheid en is geen typische adviseur vanaf de zijlijn. Hij is nieuwsgierig, wat wil zeggen dat hij vooral veel vragen stelt en van daaruit mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart brengt. Daarbij geeft hij zo goed mogelijk aan wat verwachte resultaten zijn en wat de (financiële) gevolgen zijn voor alle betrokkenen. Verder zijn zijn gespreksvaardigheden goed. Zowel qua gesprekstechnieken als oprechte aandacht en ruimte bieden voor emoties. Het zit in zijn karakter om zaken steeds te verbeteren en efficiënter te doen. Hij is per direct voor 2 dagen beschikbaar Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

45 Jaar, HBO Pers & Arbeid, Post Bachelor coaching en begeleiding, Beroepsopleiding Coach Practitioner diploma’s. Zij heeft ervaring in het adviseren en ondersteunen van directie en management op het gebied van alle HRM en organisatieontwikkeling. Begeleiden en coachen van management en individuele medewerkers. Het geven van workshops/training. Daarnaast heeft zij een bijdrage geleverd aan diverse projecten zoals: de ontwikkeling en implementatie van nieuwe systematiek op het gebied van HRM, ontwikkeling van eigen bedrijfs-cao, ontwikkeling en implementatie van opleidingsbeleid en invoering van projectmatig werken. Zij is per direct voor maximaal 32 uur per week in Drenthe, Groningen en het oostelijke deel van Friesland beschikbaar.

44 jaar, HBO Leisure Management School diploma. Zij is breed inzetbaar als interim manager, leidinggevende en adviseur binnen organisaties waar op korte termijn, op transparante wijze resultaten moeten worden geboekt en waar de nadruk ligt op het ontwikkelen, invullen en kwalitatief bewaken van werkprocessen op HR vlak. Zij is voor maximaal 24 uur per week beschikbaar  in Friesland, Overijssel en Flevoland.

49 jaar, HBO MER diploma. Zij heeft ruime ervaring met het opzetten, implementeren van HRM  en uitvoeren binnen diverse organisaties. In het begin waren dit standalone functies, waarin zij zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau werkte. Als vanzelfsprekend hoort hierbij ook het verzuimbeleid en de wet- en regelgeving die hierbij hoort. De meest organisaties waren/zijn in transitie, waardoor er veel overleg met de leidinggevenden plaatsvindt over personele aangelegenheden en de inzet van personeel. Zij is voor 28-32 uur per week beschikbaar in Friesland en Drenthe en heeft een opzegtermijn van 2 maanden. 

59 jaar, HBO Pers en Arbeid, Mediation diploma. Zij heeft veel ervaring in de breedte van het HR- terrein, zoals in- door en uitstroom, arbeidsrechtelijke vraagstukken, functiegebouw. Sparringpartner van de sector- en centrummanagers bij de uitvoering van het HRM-beleid; o.a. strategische personeelsplanning in relatie tot afdelingsbeleid, verzuimbeleid, disfunctioneren, ontwikkeling en deskundigheidsbevordering; Begeleiding van overgang onderneming van organisatieonderdeel. Zij voor 32-36 uur beschikbaar in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Zij heeft een opzegtermijn van 2 maanden. 

55 jaar, HBO HRM diploma. Hij ondersteunt de leidinggevenden bij de uitvoering van het personeelsbeleid zoals bij werving en selectie, re-integratie van zieke werknemers, afhandeling van ontslag bij langdurig zieke medewerkers en arbeidsconflicten. Ondersteunen van leidinggevenden bij de implementatie van nieuwe HRM-instrumenten en beleid. Het informeren van individuele medewerkers over personele zaken. Externe contacten onderhouden met o.a. onderwijsinstellingen UWV, Arbodienst, Loopbaancentra en uitzendbureaus. Door HR taken te beleggen bij lijnmanagement, onder meer met behulp van E-HRM, vormt het merendeel van de functie het adviseren en coachen van leidinggevenden in een tijd waarin de context, organisatie en de cliëntvraag continu aan verandering onderhevig is. Hij is per direct fulltime beschikbaar in Flevoland, Overijssel en Friesland.

34 jaar, HBO int. Hospitaly & office management diploma en HBO HRM mee bezig. In haar laatste opdracht heeft zij zich beziggehouden met: Ontwikkelen en implementeren van het HR-beleid. Opstellen van het personeelshandboek en bijbehorende documenten. Ordenen en digitaliseren van de personeelsdossiers. Aanscherpen van afspraken met externe partijen. Verzuimbegeleiding en -preventie. Initiator en ambassadeur van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Werving en selectie. Personeelsontwikkeling. Beschrijven en waarderen van functies. Ontwikkelen en invoeren van een beoordelingssysteem. Inrichten van de in-, door- en uitstroomprocessen en opstellen van bijbehorende templates. Bevestigen en verwerken van personeelsmutaties. Opzetten van het intranet. Opstellen van de maandelijkse interne nieuwsbrief. Uitvoering van de eerste RI&E en oprichter/voorzitter van de werkgroep ARBO en veiligheid. Advies en begeleiding bij ontslagtrajecten. Vertrouwenspersoon. HR-adviseur en vraagbaak voor directie, management en medewerkers in de breedste zin van het woord. Zij is per direct voor 16 uur per week beschikbaar in Friesland, Groningen en Drenthe.

56 jaar, HBO Personeel en Arbeid diploma en Intuïtief Coachen diploma. Zij is een professionele HRM-adviseur die streeft naar kwaliteit en de juiste balans tussen mens en organisatie. Haar adviezen baseert ze op de combinatie van haar gevoel en de feiten. Haar kracht is haar nauwkeurigheid, ze heeft "oog voor detail", laat mensen in hun waarde en ze stelt de juiste vragen en weet daardoor de kern te raken. Zij is per direct beschikbaar voor 3 dagen per week in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.

41 jaar, HBO Personeel en Arbeid diploma. Zij heeft meerdere jaren ervaring als Personeelsconsulent waar ze de volgende ervaring heeft opgedaan: recruitervoor de gehele organisatie, werving & selectie van medewerkers,  het bewaken van de in-, door- en uitstroom van de pool, adviseren van het management en medewerkers over diverse vraagstukken op P&O gebied, arbeidsrechtelijke- en contractzaken, het voeren van functionering- en loopbaanbegeleidinggesprekken en het  begeleiden van functionerings-, en verandertrajecten.

Zij is voor 24-32 uur per week beschikbaar en heeft een opzegtermijn van 2 maanden.

39 jaar, HBO HRM diploma en HBO SJD mee bezig. Zij heeft ervaring als HR Adviseur en als E-Recruiter en heeft ervaring met AFAS Profit. Zij is verantwoordelijk geweest voor het omzetten van de personeelsdossiers naar AFAS/Profit omgeving. Verder heeft zij als HR Adviseur arbeidsvoorwaardengesprekken gevoerd, bewaken van werving & selectieproces van nieuwe medewerkers en ook de sollicitatiegesprekken gevoerd. Zij is per direct voor 32- 36 uur beschikbaar in Friesland en Groningen