Kandidaten in HRM

Beschikbare kandidaten en soorten functies waar wij kandidaten voor hebben in HRM

 Dit is een overzicht van beschikbare kandidaten. Om u te laten zien in welke functies wij bemiddelen. Zit uw kandidaat hier niet tussen of heeft u andere functie-eisen, neemt u dan contact met ons op want wij leveren maatwerk en hebben nog meer kandidaten tot onze beschikking.


25 jaar, HBO Personeelsmanagement diploma.  Zij heeft een coöperatieve houding en vindt het daarom belangrijk om goede relaties met collega’s te hebben. In samenwerkingsverbanden zie zij de kwaliteiten van anderen en kan zij de taken matchen met het talent in het team voor een optimaal resultaat. Met een meer dan gemiddeld niveau van zelforganisatie weet zij haar eigen werkzaamheden te verrichten. U kunt er op vertrouwen dat zij al het op haar schouders genomen werk afhandelt. Zij is per 1 januari voor 32- 40 uur beschikbaar in Friesland, Drenthe en Groningen. 

59 jaar, Bachelor Personeel en Organisatie,Post HBO Personeelsmanagement en Post academisch HR Strateeg diploma. Hij is een ervaren HR “ professional “, die zijn sporen heeft verdiend in grote (internationale) en kleinere ondernemingen, zowel profit als non-profit. De laatste jaren, naast het “ standaard “ HR werk, heeft hij met name zich bezig gehouden met (cultuur) verandertrajecten, opvolgingsproblematiek (vraagstukken rond duurzaamheid), opleiding, training en reorganisaties. Hij bezit een “ can-do “ instelling, zoekt de verbinding en is een inspirerende, coachende leider. Een denker en doener. Werkt graag met een organisatie in plaats van voor een. Hij is per direct voor 40 uur beschikbaar in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en flevoland.

46 jaar, PostdoctoraalBedrijfskunde diploma. Zij is een HR professional met doorzettingsvermogen, durf en talent voor het denken in oplossingen en mogelijkheden. Zij word gedreven door: Teamontwikkeling, organisatieontwikkeling en implementatie van HR gerelateerde projecten, verander- en ontwikkeltrajecten / leiderschapsstijlen, beleidsontwikkeling & implementatie van HR instrumenten (Competentiemanagement, persoonlijke ontwikkeling, Duurzame Inzetbaarheid, E-HRM, Werving & selectie, Ken- en stuurgetallen HR & managementinformatie),  verzuim / ARBO / inclusieve organisatie en zij is sterk in het aanbrengen van structuur, optimaliseren van processen en sparringpartner van management juridische aspecten HRM. Zij is per direct voor 24- 32 uur per week beschikbaar in Friesland, Groningen, Drenthe en, Flevoland en Overijssel.

50 jaar, HBO Personeelsmanagement en MSc Managementwetenschappen diploma.  Hij haalt zijn  energie uit het oplossen van complexe problemen in een dynamische omgeving. In zijn aanpak beschouwt hij zowel de harde (bedrijfsmatige) als de zachte (mens) kant van organisaties. Hij geeft snel richting aan oplossingen en verbeteringen doordat hij snel complexe situaties doorziet en terugbrengt tot de kern. Zijn aanpak is pragmatisch en zijn oplossingen zijn duurzaam. Hij brengt rust en overzicht in een dynamische omgeving. Hij heeft ervaring in gemeenten, non-profit en zorg. Hij is per direct fulltime beschikbaar in Groningen, Drenthe en Friesland.

50 jaar, MBO Hotelschool en HBO Facility Management diploma.  Zij heeft zowel ervaring met operationeel als HR Advieswerk. Zij is aanspreekpunt voor medewerkers en management betreffende arbeidsvoorwaarden en HR beleid. Zij doet nu ook de loon- en contractadministratie. Zij is  24-28 uur per week beschikbaar en heeft een opzegtermijn van 1 maand. Zij beschikbaar in Flevoland, Friesland, Overijssel en Drenthe.

46 jaar, Universitair Bedrijfseconomie en Post HBO Opleiding Verandermanagement diploma. Zij heeft ervaring in het geven van leiding aan verandertrajecten in de zorg (P&C cyclus, beeldschermzorg). Door haar pragmatische en enthousiaste aanpak en het serieus nemen van medewerkers op de werkvloer is zij, samen met anderen, daadwerkelijk in staat veranderingen te realiseren. Zij is maximaal 32 uur per week beschikbaar in Groningen, Drenthe en Oost-Friesland.

41 jaar, HEAO MER en HBO HRM 2020+. Haar kerntaken zijn de laatste jaren: Adviseren management over personele aangelegenheden binnen de directies en afdelingen,kennisverbreding management, adviseren/verbeteren HR beleid en HR-processen, ondersteuning management bij Planning en Control cyclus, werving en selectie en verzuimbegeleiding. Begeleiden verandertrajecten/reorganisaties. Zij is voor 28-32 uur per week beschikbaar in Groningen, Drenthe en Oost Friesland en heeft een opzegtermijn van 1 maand.

57 jaar, HBO Personeelswerk diploma en diverse trainingen en cursussen, o.a. Verandermanagement bij SIOO tot adviesvaardigheden bij 3-GM. Allerlei vaktechnische bijscholingen op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht. De laatste jaren heeft hij veel ervaring opgedaan binnen de non-profit bij gemeenten, Hogescholen en andere organisaties. Hij is voor 24 - 32 uur beschikbaar in Noord Nederland en kan op korte termijn instromen.

52 jaar, HBO P&A diploma. In haar vorige brede functie adviseerde en ondersteunde zij de managers en Unithoofden in het te voeren personeelsbeleid in de brede zin van het woord. Daarnaast bereidde zij centraal personeelsbeleid voor en droeg zij zorg voor de implementatie hiervan. een van haar projecten was: de terugdringing van het verzuim, hierin heeft zij analyses gemaakt, managers geadviseerd en ondersteund in o.a. reïntegratietrajecten en bij frequent verzuimgesprekken. Een ander speerpunt is het invoeren van zelfsturende teams geweest, zij was lid van de werkgroep “zelfsturende teams”. Zij is voor 16-24 uur per week beschikbaar Groningen, Drenthe, Overijssel en Friesland.

47 jaar, MBO Bedr Adm Medewerker en VPS diploma. Zij heeft meer dan 12 jaar ervaring zowel als Administrateur en als Salarisadministrateur. Tevens heeft zij ervaring met de personeelsadministratie. Zij heeft ervaring met Exact Globe en Unit4. Zij is per direct  voor 24-32 uur per week beschikbaar in Overijssel, Drenthe en Friesland.

45 jaar, HBO Personeelsmanagement diploma. Zij heeft zowel ervaring in de gezondheidszorg als in het bedrijfsleven als HR adviseur. Daarnaast is zij Coach vanuit een holistische benadering. Haar  kracht ligt in het coachen van leidinggevenden en medewerkers. Tot de kern komen en dan samen werken aan de oplossing. Mensen echt zien en horen, luisteren. Zij heeft tevens ervarin gin de gehandicaptenzorg als HR Adviseur. Zij is per direct voor 24 uur per week beschikbaar in Drenthe, Groningen en Friesland.

32 jaar, HBO Personeel en Arbeid diploma. Hij heeft meer dan 5 jaar ervaring als HR Adviseur en 2 jaar als HR Manager.  Zijn kracht ligt in zijn ondernemerschap, creativiteit en het vinden van oplossingen voor complexe problemen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hij zoekt constant naar optimalisatie en verbetering waarbij de klant centraal staat, zowel intern als extern. Hij komt het best tot zijn recht in een commerciële, dynamische en resultaatgerichte organisatie. Zijn kwaliteiten heeft hij de afgelopen jaren onder meer bij een grote winkelketen laten zien, door onder andere het ontwikkelen en begeleiden van een transformatie van een inkoopgerichte naar een verkoopgerichte organisatie. Hij is fulltime beschikbaar in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Hij heef teen opzegtermijn van 1 maand.

60 jaar, HBO AP/PB diploma en Master class Competentiemanagent. Zij is een ervaren HR Business Partner, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Haar kracht ligt in het samenwerken en coachen van Directie/Management om organisaties in beweging te krijgen en te houden. Dat kan zijn bij o.a. fusies, reorganisaties en andere ingrijpende organisatorische wijzigingen. Haar motto is signaleren, concretiseren, oppakken, doorgaan en afmaken! Verantwoordelijkheid nemen en uitdragen past bij haar en zij onderscheidt zichzelf van anderen door haar belangstelling en betrokkenheid bij het wel en wee van zowel de organisatie alsde werknemer. Overleg en/of onderhandelingen met OR en vakbonden is haar meer dan vertrouwd. Zij is per direct voor 40 uur beschikbaar in Groningen, Drenthe en Overijssel.

48 jaar, HBO HRM diploma. Zij heeft meer dan 10 jaar ervaring als HR medewerker. Zij is open en positief ingesteld en zeer klantgericht. Zij is goed in staat een eigen portefeuille te runnen en heeft ruime ervaring met You Force (HRIS en Beaufort, MSS en ESS). Zij heeft bij diverse zorginstellingen gewerkt, een werkomgeving waarin zij zich goed thuis voelt.” Zij is voor 32-40 uur beschikbaar en heeft 2 maanden opzegtermijn. Haar werkgebied is Friesland en Flevoland

46 jaar, HBO Personeelsmanagement diploma. Zij heeft een groot aantal jaren ervaring bij internationale bedrijven, waar ze  eerste aanspreekpunt voor vragen was m.b.t. HR gerelateerde zaken van mede-werkers en organisatie; verantwoordelijk voor de planning en voortgang van werving- en selectie procedures; personeelsmutaties verwerken; arbeidsvoorwaarden gesprekken; contact met wervings- en selectiebureaus, sollicitanten; aanbiedings-/aanstellingsbrieven, arbeidsovereenkomsten, ontslagbrieven opstellen; ziekteverzuim (registratie en follow up); ontslag, in- en doorstroom van medewerkers;  verantwoordelijk voor de urenverwerking van medewerkers dag- en nachtdienst (checken op bijzonderheden, overwerk, extra opkomsten en goedkeuren) t.b.v. salaris administratie en lonen en bewaken van functionerings- en beoordelingsgesprekken . Zij is per maart 2018 voor 4 - 5 dagen per week beschikbaar in Groningen en Drenthe.

61 jaar, HBO Personeel en Arbeid diploma. Zij heeft zowel ervaring binnen de gezondheidszorg als in de techniek als HR Adviseur. Zij is Flexibel en zelfstandig, sterk empathisch vermogen, resultaat- en veranderingsgericht, betrokken en gedreven, hoge mate van organisatiesensitiviteit  Zij is per direct  fulltime beschikbaar in Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland.

49 jaar,HBO-opleidingPersoneelsmanagement enCertificatietrainingMindSonar/ Metaprofielanalyseen bezig met Master NLP. Zij heeft de laatste jaren veel opdrachten gedaan als adviseur, coach of trainer voor teams, medewerkers en  voor leidinggevenden. Zoals coaching op talentontwikkeling, coaching bij uitval, training "energieke gespreksvoering" voor effectieve HR-gesprekken vanuit eigen energie i.s.m. en voorbereiden en begeleiden personeelsgesprekken. Zij is beschikbaar in Groningen, friesland, Drenthe en Overijssel.