Kandidaten in HRM

Beschikbare kandidaten en soorten functies waar wij kandidaten voor hebben in HRM

 Dit is een overzicht van beschikbare kandidaten. Om u te laten zien in welke functies wij bemiddelen. Zit uw kandidaat hier niet tussen of heeft u andere functie-eisen, neemt u dan contact met ons op want wij leveren maatwerk en hebben nog meer kandidaten tot onze beschikking.


56 jaar, HBO Personeel en Arbeid diploma en Intuïtief Coachen diploma. Zij is een professionele HRM-adviseur die streeft naar kwaliteit en de juiste balans tussen mens en organisatie. Haar adviezen baseert ze op de combinatie van haar gevoel en de feiten. Haar kracht is haar nauwkeurigheid, ze heeft "oog voor detail", laat mensen in hun waarde en ze stelt de juiste vragen en weet daardoor de kern te raken. Zij is per direct beschikbaar voor 3 dagen per week in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.

41 jaar, HBO Personeel en Arbeid diploma. Zij heeft meerdere jaren ervaring als Personeelsconsulent waar ze de volgende ervaring heeft opgedaan: recruitervoor de gehele organisatie, werving & selectie van medewerkers,  het bewaken van de in-, door- en uitstroom van de pool, adviseren van het management en medewerkers over diverse vraagstukken op P&O gebied, arbeidsrechtelijke- en contractzaken, het voeren van functionering- en loopbaanbegeleidinggesprekken en het  begeleiden van functionerings-, en verandertrajecten.

Zij is voor 24-32 uur per week beschikbaar en heeft een opzegtermijn van 2 maanden.

30 jaar, HBO Personeels en Arbeid, Post HBO Arbeidsrecht en PDL diploma. Zij heeft ervaring in alle facetten van het HR-vak en daarnaast heeft zij ervaring als Salarisadministrateur. Zij is analyisch en weet de cijfermatige aspectenbinnen HR om te zetten in concrete actie met toekomstperspectief. Zij is voor 16 uur per week beschikbaar in Groningen, Friesland en Drenthe.

34 jaar, HBO int. Hospitaly & office management diploma en HBO HRM mee bezig. In haar laatste opdracht heeft zij zich beziggehouden met: Ontwikkelen en implementeren van het HR-beleid. Opstellen van het personeelshandboek en bijbehorende documenten. Ordenen en digitaliseren van de personeelsdossiers. Aanscherpen van afspraken met externe partijen. Verzuimbegeleiding en -preventie. Initiator en ambassadeur van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Werving en selectie. Personeelsontwikkeling. Beschrijven en waarderen van functies. Ontwikkelen en invoeren van een beoordelingssysteem. Inrichten van de in-, door- en uitstroomprocessen en opstellen van bijbehorende templates. Bevestigen en verwerken van personeelsmutaties. Opzetten van het intranet. Opstellen van de maandelijkse interne nieuwsbrief. Uitvoering van de eerste RI&E en oprichter/voorzitter van de werkgroep ARBO en veiligheid. Advies en begeleiding bij ontslagtrajecten. Vertrouwenspersoon. HR-adviseur en vraagbaak voor directie, management en medewerkers in de breedste zin van het woord. Zij is per direct voor 16 uur per week beschikbaar in Friesland, Groningen en Drenthe.

41 jaar, HEAO MER en HBO HRM 2020+. Haar kerntaken zijn de laatste jaren: Adviseren management over personele aangelegenheden binnen de directies en afdelingen,kennisverbreding management, adviseren/verbeteren HR beleid en HR-processen, ondersteuning management bij Planning en Control cyclus, werving en selectie en verzuimbegeleiding. Begeleiden verandertrajecten/reorganisaties. Zij is voor 28-32 uur per week beschikbaar in Groningen, Drenthe en Oost Friesland en heeft een opzegtermijn van 1 maand.

49 jaar, HAVO, MEAO en PDL diploma. Door haar werk bij accountantskantoren als Salarisadministrateur heeft zij ervaring met veel CAO's. Verder heeft zij veel contacten met clienten, pensioenfondsen, belastingdienst en UWV. In haar laatste baan heeft zij zich beziggehouden met het verwerken van personeelsmutaties, arbeidsovereenkomsten, in- door en uitstroom van medewerkers, aanspreekpunt medewerkers. Het opzetten van digitale personeelsdossiers. Ziekteverzuim. Zij is voor maximaal 24 uur per week beschikbaar in Friesland en Flevoland

39 jaar, HBO HRM diploma en HBO SJD mee bezig. Zij heeft ervaring als HR Adviseur en als E-Recruiter en heeft ervaring met AFAS Profit. Zij is verantwoordelijk geweest voor het omzetten van de personeelsdossiers naar AFAS/Profit omgeving. Verder heeft zij als HR Adviseur arbeidsvoorwaardengesprekken gevoerd, bewaken van werving & selectieproces van nieuwe medewerkers en ook de sollicitatiegesprekken gevoerd. Zij is per direct voor 32- 36 uur beschikbaar in Friesland en Groningen

44 jaar, HBO Hotel management diploma en Personeelsbeleid diploma(Schoevers). Zij heeft meer dan 14 jaar ervaring als Medewerker P&O en als teamleider. Het beste komt zij tot haar recht in een omgeving waar zij haar creativiteit kan combineren met zaken regelen, structureren, coördineren, organiseren en ordenen, waarbij zorgvuldigheid en betrouwbaarheid belangrijke waarden zijn. Tevens is zij een echte aanpakker die de kwaliteitslat hoog heeft liggen. Zij is per direct voor 24 uur beschikbaar in Groningen, Drenthe en Friesland.