Kandidaten in HRM

Beschikbare kandidaten en soorten functies waar wij kandidaten voor hebben in HRM

 Dit is een overzicht van beschikbare kandidaten. Om u te laten zien in welke functies wij bemiddelen. Zit uw kandidaat hier niet tussen of heeft u andere functie-eisen, neemt u dan contact met ons op want wij leveren maatwerk en hebben nog meer kandidaten tot onze beschikking.


46 jaar, Universitair Bedrijfseconomie en Post HBO Opleiding Verandermanagement diploma. Zij heeft ervaring in het geven van leiding aan verandertrajecten in de zorg (P&C cyclus, beeldschermzorg). Door haar pragmatische en enthousiaste aanpak en het serieus nemen van medewerkers op de werkvloer is zij, samen met anderen, daadwerkelijk in staat veranderingen te realiseren. Zij is maximaal 32 uur per week beschikbaar in Groningen, Drenthe en Oost-Friesland.

41 jaar, HEAO MER en HBO HRM 2020+. Haar kerntaken zijn de laatste jaren: Adviseren management over personele aangelegenheden binnen de directies en afdelingen,kennisverbreding management, adviseren/verbeteren HR beleid en HR-processen, ondersteuning management bij Planning en Control cyclus, werving en selectie en verzuimbegeleiding. Begeleiden verandertrajecten/reorganisaties. Zij is voor 28-32 uur per week beschikbaar in Groningen, Drenthe en Oost Friesland en heeft een opzegtermijn van 1 maand.

57 jaar, HBO Personeelswerk diploma en diverse trainingen en cursussen, o.a. Verandermanagement bij SIOO tot adviesvaardigheden bij 3-GM. Allerlei vaktechnische bijscholingen op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht. De laatste jaren heeft hij veel ervaring opgedaan binnen de non-profit bij gemeenten, Hogescholen en andere organisaties. Hij is voor 24 - 32 uur beschikbaar in Noord Nederland en kan op korte termijn instromen.

52 jaar, HBO P&A diploma. In haar vorige brede functie adviseerde en ondersteunde zij de managers en Unithoofden in het te voeren personeelsbeleid in de brede zin van het woord. Daarnaast bereidde zij centraal personeelsbeleid voor en droeg zij zorg voor de implementatie hiervan. een van haar projecten was: de terugdringing van het verzuim, hierin heeft zij analyses gemaakt, managers geadviseerd en ondersteund in o.a. reïntegratietrajecten en bij frequent verzuimgesprekken. Een ander speerpunt is het invoeren van zelfsturende teams geweest, zij was lid van de werkgroep “zelfsturende teams”. Zij is voor 16-24 uur per week beschikbaar Groningen, Drenthe, Overijssel en Friesland.

47 jaar, MBO Bedr Adm Medewerker en VPS diploma. Zij heeft meer dan 12 jaar ervaring zowel als Administrateur en als Salarisadministrateur. Tevens heeft zij ervaring met de personeelsadministratie. Zij heeft ervaring met Exact Globe en Unit4. Zij is per direct  voor 24-32 uur per week beschikbaar in Overijssel, Drenthe en Friesland.

32 jaar, HBO Personeel en Arbeid diploma. Hij heeft meer dan 5 jaar ervaring als HR Adviseur en 2 jaar als HR Manager.  Zijn kracht ligt in zijn ondernemerschap, creativiteit en het vinden van oplossingen voor complexe problemen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hij zoekt constant naar optimalisatie en verbetering waarbij de klant centraal staat, zowel intern als extern. Hij komt het best tot zijn recht in een commerciële, dynamische en resultaatgerichte organisatie. Zijn kwaliteiten heeft hij de afgelopen jaren onder meer bij een grote winkelketen laten zien, door onder andere het ontwikkelen en begeleiden van een transformatie van een inkoopgerichte naar een verkoopgerichte organisatie. Hij is fulltime beschikbaar in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Hij heef teen opzegtermijn van 1 maand.

30 jaar, HBO HRM diploma en bijna klaar met HBO management in de Zorg. Door haar werkervaring als ww-coördinator, flexmanager en mobiliteitsadviseur heeft zij veel werkervaring opgedaan op het gebied van Human Resources. Zij is nieuwsgierig, gedreven, enthousiast en zij heeft een sterk inlevingsvermogen voor zowel mensen als organisaties. Zij vindt het belangrijk om een goede afwisseling te hebben in taken als adviseur en het functioneren als aanspreekpunt. Zij is beschikbaar in Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Zij heeft een opzegtermijn van 2 maanden.

45 jaar, HBO Personeelsmanagement diploma. Zij heeft zowel ervaring in de gezondheidszorg als in het bedrijfsleven als HR adviseur. Daarnaast is zij Coach vanuit een holistische benadering. Haar  kracht ligt in het coachen van leidinggevenden en medewerkers. Tot de kern komen en dan samen werken aan de oplossing. Mensen echt zien en horen, luisteren. Zij heeft tevens ervarin gin de gehandicaptenzorg als HR Adviseur. Zij is per direct voor 24 uur per week beschikbaar in Drenthe, Groningen en Friesland.

60 jaar, HBO AP/PB diploma en Master class Competentiemanagent. Zij is een ervaren HR Business Partner, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Haar kracht ligt in het samenwerken en coachen van Directie/Management om organisaties in beweging te krijgen en te houden. Dat kan zijn bij o.a. fusies, reorganisaties en andere ingrijpende organisatorische wijzigingen. Haar motto is signaleren, concretiseren, oppakken, doorgaan en afmaken! Verantwoordelijkheid nemen en uitdragen past bij haar en zij onderscheidt zichzelf van anderen door haar belangstelling en betrokkenheid bij het wel en wee van zowel de organisatie alsde werknemer. Overleg en/of onderhandelingen met OR en vakbonden is haar meer dan vertrouwd. Zij is per direct voor 40 uur beschikbaar in Groningen, Drenthe en Overijssel.

48 jaar, HBO HRM diploma. Zij heeft meer dan 10 jaar ervaring als HR medewerker. Zij is open en positief ingesteld en zeer klantgericht. Zij is goed in staat een eigen portefeuille te runnen en heeft ruime ervaring met You Force (HRIS en Beaufort, MSS en ESS). Zij heeft bij diverse zorginstellingen gewerkt, een werkomgeving waarin zij zich goed thuis voelt.” Zij is voor 32-40 uur beschikbaar en heeft 2 maanden opzegtermijn. Haar werkgebied is Friesland en Flevoland

49 jaar,HBO-opleidingPersoneelsmanagement enCertificatietrainingMindSonar/ Metaprofielanalyseen bezig met Master NLP. Zij heeft de laatste jaren veel opdrachten gedaan als adviseur, coach of trainer voor teams, medewerkers en  voor leidinggevenden. Zoals coaching op talentontwikkeling, coaching bij uitval, training "energieke gespreksvoering" voor effectieve HR-gesprekken vanuit eigen energie i.s.m. en voorbereiden en begeleiden personeelsgesprekken. Zij is beschikbaar in Groningen, friesland, Drenthe en Overijssel.

51 jaar, Master of Business Administration (MBA). Zij in haar laatste functie verantwoordelijk geweest  voor het HR beleid in een productie organisatie organisatie (circa 450 medewerkers). Zij is lid van het Senior Management , lid van de managementteam van 2 andere fabrieken binnen de organisatie. Haar resultaten zijn geweest de hele opbouw  van het personeelsbestand van 3 naar 450 medewerkers. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden van de 7 B.V. ’s, opleidingen, Lean Six Sigma, VCA, BHV, Ploegleider BHV, NEN 3140, HACCP etc, van 3- naar 5 ploegendienst bij een van de fabrieken en een sectorplan subsidie en overige subsidies. Zij is per direct tussen de 20-40 beschikbaar in Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Flevoland.

37 jaar, HBO Human Resource Management diploma. Hij heeft de laatste jaren de volgende werkzaamheden verricht: ondersteunen van cliënten op het terrein van personele vraagstukken,personeelsbeleid,organisatieontwikkeling,rechtspositie  en regelgeving, controleren en opstellen van overeenkomsten/contracten en fiscale beschikkingen, opstellen van arbeidsovereenkomsten opzetten en afnemen van assessments, voeren van sollicitatie-,verzuim-, slechtnieuws- en functioneringsgesprekken, ontwerpen, implementeren en optimaliseren van functionerings- en beoordelingsprocessen, bemiddelen bij arbeidsconflicten en zorg dragen voor correcte rechtspositionele afhandeling, vervaardigen en actualiseren van personeelshandboeken en –reglementen. Hij is per direct voor 32 uur beschikbaar in Groningen, Friesland, Drenthe, kop van Overijssel en Flevoland.

32 jaar, HBO HRM diploma. Zij heeft veel ervaring als intercedent en de richt zich de laatste jaren meer op Personeelsadviseur. Met haar positieve houding en haar overtuigingskracht is ze op veel gebieden in het personeelsvak inzetbaar. Zij is beschikbaar voor 24 uur in Groningen, Drenthe en Friesland.

61 jaar, HBO Personeel en Arbeid diploma. Zij heeft zowel ervaring binnen de gezondheidszorg als in de techniek als HR Adviseur. Zij is Flexibel en zelfstandig, sterk empathisch vermogen, resultaat- en veranderingsgericht, betrokken en gedreven, hoge mate van organisatiesensitiviteit  Zij is per direct  fulltime beschikbaar in Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland.

46 jaar, HBO Personeelsmanagement diploma. Zij heeft een groot aantal jaren ervaring bij internationale bedrijven, waar ze  eerste aanspreekpunt voor vragen was m.b.t. HR gerelateerde zaken van mede-werkers en organisatie; verantwoordelijk voor de planning en voortgang van werving- en selectie procedures; personeelsmutaties verwerken; arbeidsvoorwaarden gesprekken; contact met wervings- en selectiebureaus, sollicitanten; aanbiedings-/aanstellingsbrieven, arbeidsovereenkomsten, ontslagbrieven opstellen; ziekteverzuim (registratie en follow up); ontslag, in- en doorstroom van medewerkers;  verantwoordelijk voor de urenverwerking van medewerkers dag- en nachtdienst (checken op bijzonderheden, overwerk, extra opkomsten en goedkeuren) t.b.v. salaris administratie en lonen en bewaken van functionerings- en beoordelingsgesprekken . Zij is per direct voor 4 maar ook voor 5 dagen per week beschikbaar in Groningen en Drenthe.

46 jaar, HBO personeelswerk, Post HBO Personeelsmanagement en organisatieverandering en Post HBO Bedrijfskunde voor HR-Managers. Heeft ervaring binnen zowel productiebedrijven als binnen kinderopvang. Naast het reguliere P&O werk heeft bij een aantal organisaties de afdeling op de kaart gezet, communicatie, Management Development en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Zij is per direct fulltime beschikbaar in Nederland boven de rivieren

     

60 jaar, Doctoraal Spaanse Taal en letterkunde, Propedeuse Rechten en NCOI Masterclass Verandermanagement. Zij heeft zeer veel ervaring met het opzetten van een SSC voor HR en de  ontwikkeling en implementatie van een digitale helpdesk voor vragen van de medewerkers. Later heeft zij het ontwerp gemaakt voor een nieuwe hr organisatie (400 FTE) met expertteams, HR business partners. Als laatste heeft zij zich bezig gehouden met Implementatie nieuwe werkwijzen en wet- en regelgeving en het ontwerp van een KPI dashboard mbt personeelsbezetting en verzuim. Zij is per direct voor maximaal 4 dagen per week beschkbaar in Groningen, Friesland en Drenthe.

47 jaar, HEAO MER Personeel, Management en Organisatie diploma. Heeft veel ervaring in de gezondheidszorg als HR Adviseur en Manager. De laatst tijd werkt ze als Operationeel/HR Manager. Haar taken zijn: Leidinggeven aan 16 Medewerkers, Het hele personeelsmanagement opzetten en vormgeven en verantwoordelijk voor de inkoop en contact met de leveranciers. Zij heeft 1 maand opzegtermijn  en is 24-32 uur per week beschikbaar in Groningen, Drenthe en Friesland.